Ako je iná diaľnica ako auto?

Medzinárodný dohovor o cestnej premávke (Viedeň, 1968) identifikuje tri znaky, ktoré umožňujú rozlíšiť diaľnicu od bežnej cesty.

Diaľnica a pravidelná cesta: dôležité rozdiely

 1. Vo väčšine prípadov je automobilová diaľnica ponúkaná s dvoma smermi pohybu vozidiel oddeľujúcich vozovku. Zároveň nie je k dispozícii špeciálny deliaci pás pre pohyb vozidiel. Výnimočné prípady umožňujú len pohyb iných vozidiel.
 2. Diaľnica nemá žiadne križovatky na rovnakej úrovni ako cesty, chodníky pre chodcov, železnice alebo električky.
 3. Trasa je špecificky označená ako diaľnica.

Diaľnica je cesta, ktorá by malazabrániť akémukoľvek ďalšiemu rušeniu premávky . Zároveň majú motoristi možnosť úspešne rozvíjať vysokú rýchlosť. Dopravné pravidlá umožňujú rýchlosť až 110 kilometrov za hodinu.

Automobilová diaľnica

Cestné vozidlá sú povolené len pre osobné automobily, autobusy a motocykle . V tomto prípade sa predpokladá prítomnosť špeciálne vybavených križovatiek, križovatiek, križovatiek pre chodcov, obslužných priestorov na úrovni hlavnej cesty.

Cesta pre automobily

Pri odchode do vozidla je povinnévodiči diaľnic alebo ciest musia ustúpiť vozidlám, ktoré sa už pohybujú. To zaručuje vysokú úroveň bezpečnosti.

Aká by mala byť doprava na diaľnici?

Diaľnice majú vážne rozdiely od bežných ciest. V prvom rade sa tieto sekcie môžu používať len pre dopravu s maximálnymi rýchlosťami. Pre zaručenú bezpečnosť musia vodiči dodržiavať špeciálne normy, inak nebude úroveň bezpečnosti optimálna.

V každom prípade majú diaľnice veľký počet jazdných pruhov pre dopravu. Maximálna povolená rýchlosť je110 kilometrov za hodinu . Na druhej strane, ak sa tento ukazovateľ prekročí, predpokladá sa porušenie Dopravného poriadku (SDA) napriek tomu, že štandardné rýchlostné indikátory sú pôvodne povolené.

Je dôležité poznamenať, že akékoľvek informačné tabule sú nakreslené zelenou farbou. Okrem toho sa predpokladá prítomnosť špeciálneho deliaceho pásu vo forme trávnika alebo plota, širokého obrubníka. Takáto konštrukcia vozovky zabezpečuje vysokú úroveň bezpečnosti pre každého motoristu.

Každé parkovanie na diaľnici je najčastejšie zakázané. Pre parkovanie vyhradené iba špeciálne miesta. Niekedy je potrebné prekonať značné vzdialenosti k východu z diaľnice alebo vzhľad špeciálnej platformy, vypočítanéna parkovanie a dočasný odpočinok. Na okrajoch sa môže zastaviť len vo výnimočných prípadoch.

Jazda na diaľnici je zakázaná mnohým účastníkom klasického hnutia:

 • Chodci.
 • Cyklisti.
 • Mopedy, ako aj motocykle s motormi menej ako 50 cm3.
 • Preprava rýchlosťou nižšou ako 40 kilometrov za hodinu.
 • Pre nákladné vozidlá s povolenou hmotnosťou viac ako tri a pol tony nákladu (priechod je zakázaný ďalej ako druhý jazdný pruh).
 • Vozidlá s vlastným pohonom.
 • Chovateľské potreby.

Z bezpečnostných dôvodov je zakázané nastupovať na palubu, ako aj vystupovať cestujúcich, cúvať, trénovať potraviny a robiť akékoľvek odbočky.

Klasifikácia ciest

Cesty majú tiež rôzne úlohy, ktoré je potrebné zohľadniť. Predpokladajú sa tieto typy ciest:

 • európske a ázijské trasy, ktoré sa zhodujú s federálnymi diaľnicami.
 • Spolkové diaľnice (vlastníkom je Ruská federácia)
 • Regionálne cesty (vlastníkom sú subjekty Ruskej federácie)
 • Cesty medzimestského významu.
 • Miestne komunikácie (takéto cesty sú majetkom obcí)
 • Súkromné ​​diaľnice (územie v súkromnom vlastníctve)
 • \ t

Cesty sú diaľnice, rýchlostné cesty aaj normálne cesty nie sú rýchle.

 1. Automobilová diaľnica.
 2. Vysokorýchlostná cesta s prítomnosťou viacprúdovej cesty a centrálnym pruhom na oddeľovanie bez križovatiek s koľajami iného účelu.
 3. Bežné cesty nepatria do prvých dvoch možností. V tomto prípade sa predpokladá jednoduchá vozovka a deliaci pás. Prechody a opory sú možné, ale len s určitou vzdialenosťou (od 50 do 600 metrov).

V každom prípade sa predpokladá povinné dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, pretože v tomto prípade je zaručená úspešná a bezpečná cesta.