Ako sa disk obnovy líši od obrazu systému?

Bez ohľadu na to, ako starostlivo užívateľ používa svoj počítač pri práci, niekedy existujú situácie, ktoré vyžadujú obnovu dát a opravu určitých parametrov počas poruchy. Na tieto účely sa používa niekoľko metód. Jedným z nich je obnovovací disk. Mnohí ľudia sa mylne domnievajú, že koncepty obnovovacieho disku a obrazu systému sú identické. Ale to je ďaleko od prípadu. Hoci koncepty sú podobné, majú značné rozdiely.

Každá z možností by sa mala zvážiť podrobnejšie, aby sa pochopili rozdiely medzi týmito dvoma metódami. Bez toho, aby sme poznali základné funkcie, je ťažké pochopiť charakteristické črty.

Funkcie využitia obnovovacieho disku

Disk na obnovu, ktorý možno vytvoriť v takmer každom operačnom systéme, pomáha riešiť mnohé problémy, s ktorými sa môže stretnúť vlastník počítača:

 • Operačný systém sa nespustí.
 • V systéme sa vyskytli chyby.
 • Vyžaduje obnovenie určitých údajov.
 • Je potrebné urobiť návrat do pôvodného pôvodného stavu.

Ak chcete použiť túto metódu počítačovej resuscitácie, mali by ste sa vopred postarať o vytvorenie obnovovacieho disku na vymeniteľných médiách. Je to on, bezpečne skrytý, ušetrí v kritickej situácii.

Vytvorenie disku sa uskutoční v niekoľkých krokoch pomocou panela s nástrojmi v položke Obnoviť. Takýto proces nespôsobí ťažkosti a pomôže vytvoriť nástroj, ktorý vždy pomôže pri problémoch s operačným systémom.Disk na obnovenie sa spustí, keď zapnete počítač, musíte sa najskôr zaregistrovať v systéme BIOS, na ktorom sa nachádza konzola na obnovenie.

Proces vytvárania obnovovacieho disku

Podľa jednoduchých pokynov si môžete vytvoriť takúto konzolu sami:

 1. Na ovládacom paneli vyberte požadovanú položku „Restore“.
 2. Potom zvoľte “Create recovery disc”, je potrebné poznamenať, že takýto príkaz je možný len s právami administrátora.
 3. Ďalej odstráňte alebo začiarknite pred riadok „Vytvoriť záložnú kópiu systémových súborov na disku obnovy“. Ak potrebujete kópiu, musíte pochopiť, že vytvorenie konzoly bude trvať oveľa viac miesta.
 4. Ďalej musíte vybrať vymeniteľné médium, na ktorom sa bude vytvárať. Flash karta by mala byť už pripojená.
 5. Teraz je po dokončení procesu potrebné kliknúť na tlačidlo Dokončiť.

Obraz systému a jeho vlastnosti

Ako už bolo uvedené, pri používaní počítača môže jeho majiteľ očakávať veľa prekvapení, z ktorých mnohé nie sú veľmi príjemné. Niektoré vyžadujú úplnú preinštalovanie operačného systému a preinštalovanie ovládačov a potrebných programov. Takýto proces trvá dlhú dobu aj od skúseného špecialistu a pre jednoduchého používateľa je niekedy ťažké zvládnuť túto úlohu rýchlo a nezávisle. Existujú však špeciálne softvérové ​​nástroje, ktoré vám umožňujú skrátiť čas. akPostarajte sa a pripravte si obraz systému, potom môžete obnoviť potrebné pre prácu a pohodlné nastavenia a programy za menej ako pol hodiny, jednoducho nasadením.

Podľa odborníkov je vhodnejšie mať viac ako jeden obraz systému:

 • Plne nainštalovaný operačný systém s ovládačmi a nastaveniami.
 • OS s pripravenou softvérovou základňou.
 • Výročná kópia pracovnej verzie systému.
 • Posledné dve aktualizované kópie.

Je vhodnejšie ukladať takéto súbory na vymeniteľné médiá, pretože ak je pevný disk poškodený, je niekedy ťažké ich obnoviť.

Vytvorenie obrazu systému

Proces vytvárania obrazu systému bude závisieť od vybratej aplikácie. Každý softvérový produkt má svoje špecifické vlastnosti. Niektoré umožňujú vytvárať obrazy s rozšírenímISO , ktoré majú malú veľkosť a uľahčujú ukladanie.

Princíp vytvorenia je takýto:

 • Spočiatku by ste mali vytvoriť zavádzací disk, aby ste ho neskôr mohli použiť v prípade fatálneho zlyhania.
 • Pred začatím vytvárania musíte vybrať pamäťové médium pre obrázok a potom kliknite na tlačidlo "Pokračovať".
 • Keď je vytvorenie dokončené, kliknite na tlačidlo Dokončiť
 • .

Ako sa obraz disku líši od disku obnovy

Ako už bolo jasné, obraz systému a disk obnovy sú veľmi užitočné nástroje, ktoré môžu byť užitočné pri odstraňovaní problémov s operačným systémom. Ale majú významnérozdiely a tieto pojmy by sa nemali navzájom zamieňať.

Mnohí sú príliš leniví na to, aby predčasne začali vytvárať také prostriedky na obnovu a ich pomoc je niekedy jednoducho nevyhnutná.

Obraz systému je záloha stavu operačného systémuso všetkými nastaveniami, softvérom a údajmi. Použitie v určitom momente umožňuje návrat do predchádzajúceho stavu systému.

Aplikácia obrazu systému sa odporúča v prevádzkovom stave, keď je potrebné obnoviť nielen nastavenia, ale aj programy na prevádzku. Po kompletnej výmene systému je vhodné použiť obraz systému, keď je potrebné nastaviť a pripraviť počítač na ďalšiu prácu.

Disk obnovy je však vymeniteľné médium , ktoré obsahuje špecifickú konzolu, ktorá umožňuje obnoviť systém po chybe. Stojí však za zmienku, že mnohé údaje, programy a ovládače sa môžu stratiť. Keď vytvoríte takýto disk, môžete do neho nakonfigurovať zahrnutie obrazu disku, ktorý sa okamžite rozvinie.

Použitie obnovovacieho disku sa odporúča v prípade chýb hardvérového systému, keď jeho ďalšia práca s počítačom nie je možná alebo ťažká.

Nezabudnite si všimnúť všestrannosť obnovovacieho disku, pretože sa dá vytvoriť aj po poruche operačného systému. Univerzálny obnovovací disk je možné vytvoriť na inom počítači s rovnakým operačným systémom a bitovou hĺbkou, kým sa obraz vytvárapočítač a jeho aplikácia je možná len pre jeho operačný systém.

Na záver by som rád poznamenal, že obe možnosti sú relevantné a vhodné na použitie. Obnovovací disk bude vždy pomáhať pri ukladaní operačného systému v prípade poruchy alebo zlyhania, zatiaľ čo obraz systému ho obnoví a upraví pre pohodlnú prácu s bežnými nastaveniami a programami v priebehu niekoľkých minút.