Aký je rozdiel medzi aroganciou a odvahou?

Impudencia a odvaha, opačné znaky ľudského charakteru. Medzi týmito dvoma vlastnosťami prechádzajemná čiaraa je často ťažké určiť, ktorá z týchto vlastností je prevládajúca. Aby sme sa nemýlili, je potrebné porovnať oba pojmy a určiť, aký je rozdiel a či sú medzi nimi podobnosti.

Insolencia

Povesť je populárna medzi ľuďmi,„drzosť je druhé šťastie“ . Osoby s podobnou kvalitou v skutočnosti vyvolávajú dojem šťastných, žiadnych problémových ľudí. Pod vonkajším plášťom silnej a charizmatickej osobnosti je však často skrytý slabý človek, veľmi slabý, lovený strachom.

Aká je táto kvalita? Prečo je považovaný za druhé šťastie? V skutočnosti je drzosťodvážne správanie , nedostatok pocitu hanby a zodpovednosti. Sú to arogantní ľudia, ktorí si dovolia prelomiť komfortnú zónu iných ľudí, správať sa vzdorovito. Samozrejme, všetci ľudia sú iní, a možno pre nejaké šťastie je získať svoje vlastné výhody, čo spôsobuje nepríjemnosti ostatným. Ochrana osobných záujmov, na rozdiel od verejnej mienky.

Odvaha

Opačná kvalita drzosti je odvaha.Odvaha mesta trvá! Toto je to, čo hovorí jedno slávne príslovie. Existuje mnoho podobných výrokov, v ktorých sú stateční ľudia opisovaní ako odvážni, schopní neohrožených činov. Na základe toho môžeme konštatovať, že táto kvalita je ušľachtilá, vzdornárešpekt a rešpekt.

Mnohí sa mylne domnievajú, že odvaha je úplná absencia strachu. V skutočnosti je touznanie ich strachu a neustály boj s nimi . Kontrola fóbií a nie naopak. Táto kvalita je charakteristická pre bojovníkov, vodcov, vodcov. Ale nie sú to len skvelí ľudia, ale odvážni ľudia sa nachádzajú aj v každodennom živote. Zvyčajne sa vyznačujú istým správaním, túžbou uspieť. Sú to aktívni ľudia, ktorí preberajú zodpovednosť za seba.

Podobnosť

Húževnatosť a odvaha, tieto vlastnosti sú často zmätené, berúc jeden za druhého. Všetko kvôli podobnému vystupovaniu a charizme majiteľov týchto vlastností. Dôverní ľudia vždy vystupujú v spoločnosti a stávajú sa vzormi. Hlavné podobné ukazovatele charakteristické pre obidve kvality sú:

 • Činnosť . Výrazné správanie na verejnosti. Ostré akcie, rozhodujúce akcie, túžba prilákať pozornosť iných.
 • Sebaistota . Sebadôvera.
 • Ochrana vašich práv . Aj napriek súčasnej situácii sa bránia ich záujmom proti všetkým náskokom.
 • S osobným stanoviskom . Schopnosť brániť svoje názory, presvedčiť sa.
 • Dosiahnutie cieľov . Stanovenie osobných cieľov a túžba dosiahnuť ich.

Rozdiely

Ako sa ukázalo, existuje mnoho podobností medzi týmito dvoma opačnými vlastnosťami. Je zrejmé, že na prvý pohľad sú dosť podobné,nájsť tieto vlastnosti blízko seba. Ale prvý dojem, ako je dobre známe, je často chybný. Vyššie uvedené podobnosti budú vhodnejšie pripisované povrchným znakom, ktoré neovplyvňujú hlboké vlastnosti znaku. Pre presnejšiu prezentáciu je preto potrebné vyvodiť inú analógiu a identifikovať vlastnosti, ktoré ich odlišujú. Takže, hlavné rozdiely:

 1. Impudencia je túžba uspokojiť vaše osobné potreby, aj keď to spôsobuje nepohodlie alebo poškodenie ľudí okolo vás. Odvaha je snaha o dosiahnutie vysokých cieľov. Tieto ciele však nemajú negatívny vplyv na životné prostredie. Naopak, majú priaznivý vplyv na životy ľudí.
 2. Impudencia - taktlessness, hrubosť a hrubosť. Odvaha je prejavom úcty ku všetkým.
 3. Impudencia je zbabelosť, strach z vlastného strachu a skrývanie pred ľuďmi. Odvaha - vnútorný boj s fóbiami, odvahou. Uvedomenie si svojich slabých stránok, túžba po sebazlepšovaní.
 4. Impudencia - vyvolanie konfliktov. Vytvorenie napätej atmosféry v tíme. Odvaha je riešenie sporov prostredníctvom riešenia konfliktov.
 5. Impudencia je neistota a nezodpovedný postoj. Odvaha je absencia strachu zo zodpovednosti, perfekcionizmu v tom, čo robí.
 6. Impudencia - pasívne správanie, porušenie pracovnej disciplíny. Odvaha je prejavom nadšenia. Aktívne sociálne aktivity.

Impulziu možno len ťažko nazvať pozitívnou vlastnosťou, keďže má osoby bez vyznaniabez hodnôt. Odvaha, naopak, rešpektuje povesť, je spojená so šľachtou. Takíto ľudia sú často autoritami v spoločnosti. Odvaha, zlatý priemer medzi extrémmi. A arogancia - extravagantné správanie, ktoré spôsobuje pohŕdanie. Podľa výsledkov porovnania odvaha vo všetkých ohľadoch úspešne odoláva arogancii, ktorá je ako nemorálny majetok charakteru porazená.

Ľudia sú skutočne odhalení nielen vtedy, keď sú sami so sebou, ale aj v tých chvíľach, keď sú povinní robiť vážne rozhodnutia. Je dôležité vedieť, ktorá z týchto vlastností má osoba. Koniec koncov, existujú riziká, že sa uzná manifestácia arogancie - odvahy a slušnosti, ohovárania zbabelca. Toto správanie nie je mätúce, keď existuje koncept hlbokých vlastností týchto vlastností. Tieto znalosti pomôžu určiť, čo očakávať od osoby, a či sa spoliehať na jeho pomoc v dôležitej životnej situácii.