Aký je rozdiel medzi budovou a budovou?

Život a ľudská činnosť je nepredstaviteľná bez prítomnosti špeciálnych štruktúr, v ktorých sa môžete skryť pred účinkami vonkajšieho prostredia. Komfort vyžaduje priestranný a dobre vybavený domov alebo apartmán. Je nemysliteľné pracovať bez toho, aby ste mali pracovisko alebo miestnosť na prezliekanie alebo jedenie počas obeda.

Na stavbu takýchto konštrukcií boli použité primitívne stavebné materiály. Moderné funkcie vám umožňujú stavať konštrukcie v najkratších linkách za akýchkoľvek klimatických podmienok. Využívanie pojmov „budova a priestory“ sa používa pri definovaní právneho pojmu nehnuteľnosti av stavebnej a architektonickej sfére.

Čo je to budova?

Budova je pozemná stavba, ktorá máurčitú štruktúru a vnútorný priestor . Takýto predmet je určený na bývanie, prácu alebo na použitie v priemyselných technických potrebách.

Budova

Vylúčenie terminológie znamená výstavbu budov, ktoré nemajú vnútorný priestor. Nie je správne nazývať nadchody, mosty, chladiace veže, povrchové a podzemné stavby, tunely, priehrady ako budovy. Vzťahujú sa na zariadenia na technické a priemyselné účely.

Výsledky práce staviteľov sa nazývajú termín "stavba". Charakteristické parametre sú:

 • Objemové parametre architektonického návrhu.
 • Prítomnosť leteckých častí.
 • Prítomnosť podzemnej časti.
 • Vnútorný typpriestory.
 • Dostupnosť sietí a komunikácií.

Existuje určitá štruktúra budovy, ktorá predpokladá existenciu prvkov:

 1. Miestnosť . Vytvára sa zonovaním interiéru budovy vztyčením stenových priečok.
 2. Miestnosť tvorí počet poschodí v závislosti od úrovne umiestnenia nad čiarou horizontu, vypočítanej v čase projektu.

 3. Suterén . Je to podlaha, ktorá sa nachádza v základnej zóne budovy.
 4. Prízemie . Vyžaduje umiestnenie v slepej časti budovy.
 5. Prízemie , umiestnené nad horizontom budovy.
 6. Podkrovný priestor , umiestnený v prednej časti strechy, na samom vrchu budovy.
 7. Podkrovie . Je to prestavaná miestnosť pod stropom jednej alebo dvojitej strechy.
 8. Technické poschodie . Poskytuje zónu, kde je sústredená celá komunikačná sféra budovy.

Moderné budovy

Miestnosť, jej podstata a črty

Priestory sa považujú za súčasť každej budovy. Zahŕňa zónu v štruktúre ohraničenej stropmi a stenami zo všetkých strán, s prepojenými komunikáciami. V závislosti od typu miestnosti sú dve hlavné podmienky: obytné a nebytové.

Miestnosť

Obytné priestory sa považujú za objekt v prípade:

 • Priestorové obmedzenia vo forme oddelenej miestnosti alebo ich komplexu.
 • Štatút majetku podľa dokumentácie by mal byť v stĺpci nehnuteľnosti.
 • Trvalé bydlisko osoby.

Ubytovanie

Obytná miestnosť môže byť:

 1. Súkromný bytový dom alebo jeho špecifická časť.
 2. Byt vo výškovej budove alebo jej časti.
 3. Izba v byte alebo dome.

Nebytové priestory sa považujú za nebytové priestory, v ktorých sa bydlisko osoby považuje za nemožné, problematické, predstavuje ohrozenie života alebo zdravia v prípade trvalého pobytu a ako obydlie. Nebytové priestory môžu slúžiť ako pracovňa, to znamená, že je prípustné považovať ju za: kanceláriu, obchod alebo inú pracovnú miestnosť.

Kancelária - nebytový priestor

Právny rámec stanovuje prevod obytných priestorov v nebytových priestoroch. Napríklad použitie bytov z bytového fondu, ktoré sa nachádzajú na prvom poschodí výškových budov. Využívanie a opätovné plánovanie takýchto priestorov je možné len po ich prechode na nebytový status prostredníctvom legislatívneho postupu.

Byt nemožno použiť ako úrad alebo obchod bez povolenia miestnych samospráv a potvrdenie komisiou. V prípade porušenia tohto parametra môžu byť majiteľovi objektu uložené pokuty.

Ako sa budova líši od miestnosti?

Budova apriestory sú pojmy, ktoré sa často používajú v stavebníctve a v právnom opise otázok súvisiacich s bývaním. V skutočnosti ide o slová, ktoré označujúúplne odlišné objekty . Budova sa nazýva konštrukcia, ktorá má komponenty ako miestnosť. Miestnosť je zase súčasťou budovy, jej funkčným prvkom. V závislosti od miesta určenia sa môže budova líšiť podľa účelu, v skutočnosti, ako aj v miestnosti, aby bola obytná alebo nebytová.