Aký je rozdiel medzi bydliskom a miestom registrácie?

Podľa dvadsiateho siedmeho článku Ústavy Ruskej federácie existujú dva rôzne typy miest, v ktorých môže byť občan umiestnený. Sú určené ako rezidencia, a preto zostávajú. V princípe je význam a hlavný rozdiel zrejmý zo samotných mien. Ak si len myslíte, že logicky, bude jasné, že v prvom prípade - to je miesto, kde človek žije, a druhý - kde je dočasne umiestnený.

Je však dôležité pochopiť, že právne je všetko klasifikované trochu komplikovanejšie, pretože tieto dva pojmy sú kombinované iným termínom, ktorý sa nazýva miestom registrácie. Zákony, ako vždy, zabezpečujú rozvoj akejkoľvek situácie týkajúcej sa občanov, takže existuje aj pojem osoby bez trvalého pobytu, ale stojí za to zvážiť ju samostatne. V rámci tohto článku budeme hovoriť o mieste bydliska občana a mieste jeho pobytu.

Ďalej podrobne preskúmame každý z týchto pojmov oddelene a rozdiely medzi nimi.

Stručne o mieste bydliska

\ t

V záujme ochrany občianskeho práva subjektu je v tomto procese veľmi dôležitý pojem bydliska. V tomto prípade je to miesto, kde subjekt dočasne alebo trvalo žije.

Zároveň stojí za zmienku situácia s maloletými deťmi. Miesto bydliska pre civilné osoby mladšie ako štrnásť rokov sa formálne považuje za miesto pobytu ich rodičov alebo opatrovníkov. Táto koncepcia nie je ani zďaleka prázdna, pretožemôže spôsobiť určité právne následky. Napríklad práve na základe trvalého pobytu je občan určený mŕtvymi alebo nezvestnými. Či už podlieha jurisdikcii, či má právo na dedičstvo - to samozrejme závisí aj od miesta bydliska.

K tomuto termínu je pripojený aj pojem rezidenčných nehnuteľností, ktorý prevádzkujú všetci realitní makléri. V skutočnosti nie je možné sa zaregistrovať v kancelárii, garáži alebo obchode Zaujímavé prípady rezidenčných nehnuteľností sú trvalý pobyt v hotelovej izbe, opatrovateľskom dome, detskom domove.

Každý občan sa považuje za nezvestného, ​​ak v mieste bydliska osoby nie je žiadny dôkaz, že by sa na tomto mieste aspoň raz objavil. Na uznanie mŕtveho občana bez tela je potrebné päťročné obdobie, a ak osoba zmizla za priťažujúcich okolností (vojna, prírodná katastrofa), potom stačí pol roka.

Stručne o mieste registrácie

Miesto registrácie sa líši od miesta bydliska tým, že je vždy dočasné, bez výnimky. Existujú podporné dokumenty, ale za žiadnych okolností nie je možné sa na takomto mieste zaregistrovať. Táto dokumentácia sa vydáva v prípade, že potrebujete potvrdiť, že osoba skutočne bola na nejakom mieste. Za miesto pobytu možno považovať tieto miesta:

  • Hotely.
  • Sanatóriá.
  • Rekreačné domy a penzióny.
  • Zdravotnícke inštitúcie.
  • Turistické základne, kempy, výcvikové tábory.
  • Športové zariadenia, najmä športové areály.


Ústava Ruskej federácie zároveň zaručuje každému občanovi, bez výnimky, slobodu výberu miesta pobytu a bydliska. To znamená, že každý z nás nemôže byť pevne pridelený na konkrétne miesto, s výnimkou väzenských inštitúcií (väzenia, nápravné tábory a kolónie). Tieto výnimočné prípady, ktoré stojí za zmienku, sa tiež považujú za bydlisko v právnej praxi.

Registrácia v mieste bydliska, v mieste pobytu

\ t

Občania, ktorí nejaký čas plánujú žiť v obytných budovách a štruktúrach, ktoré nie sú ich trvalým bydliskom, musia každých deväťdesiat dní prísť k úradníkovi zodpovednému za toto miesto, aby obnovili svoju registráciu. Tento zákon sa vzťahuje na všetkých občanov bez výnimky, bez ohľadu na sociálne postavenie, výsady a výhody.

Občania Ruskej federácie, ktorí zmenili miesto trvalého pobytu, majú povinnosť najneskôr do jedného týždňa odo dňa ich príchodu na nové miesto informovať aj úradníkov zodpovedných za registráciu v tejto administratívnej jednotke (okres, PGT, obec, obec atď.)