Aký je rozdiel medzi hodnotou „nula“ a „nula“

Aký je skutočný rozdiel medzi týmito dvoma, zdanlivo identickými význammi, slovami? V skutočnosti mnohí vo svojom prejave voľne používajú „nulový“ a „nulový“ bez toho, aby poznali svoj skutočný lexikálny význam. Na túto otázku môžete odpovedať počas štúdia slovnej zásoby a gramatiky ruského jazyka. Na základe údajov a zistiť "čo je rozdiel medzi" nula "a" nula ".

Domáce prostredie často vedie k nepokojom. Ľudia sa čoraz častejšie uchyľujú k zjednodušeniu svojho rodného jazyka a nahrádzajú ich cudzou slovnou zásobou, pričom nedodržiavajú pravidlá používania potrebných formulárov v kontexte. V modernej ruštine existuje pomerne málo podobných priestorov, ale v tomto článku sa budeme podrobne zaoberať používaním správnej formy „prázdnoty“ v rôznych situáciách.

Trocha histórie

"Nula" je historicky staršia. Prišiel k nám zo strednej Európy za vlády Petra I. "Zero", podľa poradia, sa objavil na ruskej pôde vďaka Škandinávcom. V ortoepických slovníkoch ruského jazyka je „nula“ označená ako zastaraná forma a „nula“ je moderná.

Vlastnosti

V skutočnosti tieto slová nie sú synonymné. Nie sú zameniteľné, ale rovnaké. Tieto faktory tvoria hlavné podobnosti a rozdiely medzi nimi. Jedna z možností môže byť použitá len v špecifických prípadoch, ako aj v iných prípadoch. To bude možné sledovať v príkladoch uvedených nižšie.

Ďalšou zaujímavou vlastnosťou sú prípadové formy týchto slov. Slovo "nula" sa teda používa v nominatívnom a akuzatívnom.prípady, iné možnosti budú nesprávne, nemôžete pridať koniec, napríklad, povedzme "asi nula". S "nula" je všetko iné, mení sa vo všetkých prípadoch bez výnimky, napríklad: začiatok od nuly, pridanie k nule, nie je nula, blízko nuly, nula, nula, atď. Existujú tiež deriváty: nula, anulovanie, nulovanie. Príklady viet s derivátmi:

  • Nulový poludník sa tiež nazýva londýnsky poludník, pretože prechádza presne cez hlavné mesto Veľkej Británie.
  • Zrušenie odpisovaných papierových peňazí štátom je anulovanie.
  • Z nejakého dôvodu boli všetky účty v banke vynulované.

Na základe vyššie uvedených príkladov môžeme konštatovať, že „nula“ je flexibilnejšia, čo sa týka použitia v reči a tvorby nových foriem, slova. "Zero" je bežnejšie vo stabilných frázach.

Význam, lexikálny význam

  1. Absencia niečoho (nula rubľov vo vašom účte)
  2. Stanovená hodnota, začiatok výpočtu fyzikálnych veličín (tlak, teplota, čas atď.)
  3. Najnižší odhad práce, práce (práca stroja je nula)
  4. Kto nepozná žiadnu hodnotu, nie je nič (táto osoba nevie vôbec žiť, je „úplná nula“)

Správne použitie

V technických oblastiach (fyzika, matematika, informatika) bude „nula“ častejšia av humanitárnej oblasti „nula“.

Vykreslime analógiu, najživší príklad: absolútnu nulu (fyziku) - absolútnu nulu (o osobe). Z tejto dvojice je jasné, že„Nula“ a „nula“ majú v obidvoch prípadoch rovnaké významy (podobnosť), ale nahradenie jedného iným nie je možné, pretože oblasti použitia týchto slov, predmetov, sú úplne odlišné, nie sú navzájom prepojené (rozdiel).

Bežné príklady použitia sú: nula nula, teplota pod nulou, nulové emócie, trpezlivosť pri nule, nulový reťazec, nulová pozornosť, nulová funkcia, nula bez palice, nula hodín atď.

Za zmienku stojí použitie tejto dvojice slov v matematike, je to celkom špecifické. Obidve varianty možno použiť vo výpočtoch, napríklad: pridať nulu až osem, nula dva body dva, odpočítať pätnásť stotín od nuly, nemožno ich rozdeliť na nulu atď. Existujú aj iné výrazy: redukovať výraz na nulu, vykonať výpočty s nulovou hodnotou, rovnať na nulu.

Na záver, vráťme sa k hlavnej otázke, ktorá bola položená na začiatku článku. Na prvý pohľad, obvyklá a žiadna zázrak otázka. Požadoval však hlbokú syntézu a analýzu svojho rodného, ​​veľkého jazyka. Dúfam, že ste našli to, čo ste hľadali, a tento článok vám bol užitočný. Naučte sa a nezabudnite na rodný ruský jazyk. Veľa šťastia!