Aký je rozdiel medzi náčrtom a výkresom?

Pokrok nestojí v pokoji, objavujú sa nové budovy, autá, rôzne technické domáce spotrebiče. Ich vytvorenie nie je možné bez predbežného náčrtu a kreslenia. Dizajnéri vyvíjajú zložitejšie zariadenia s rôznymi charakteristikami a robia náčrty. Ich hlavnou úlohou je navrhnúť diel tak, aby fungoval správne. Nastavte správne a presné údaje, pomáhajte rôznym výkresom. Potrebujete trpezlivosť a pozornosť, aby ste sa vyhli chybám.

História stvorenia

Po ponorení do dejín je možné pochopiť, že pôvod kresieb pochádza z konca dvadsiateho storočia. Obrázky boli napísané na papier pomocou atramentu. Všetky inžinierske, inžinierske a architektonické kresby boli nakreslené tenkými úhľadnými líniami, niektoré oblasti boli zatienené atramentom a maľované.

Práca bola starostlivá a zaberala veľa času. Žiaci kresliarstva študovali obrovské množstvo disciplín: deskriptívnu geometriu, objekty na stavbe figúr v rôznych mierkach, štúdium rôznych typov čiar, správne používanie kresliacich nástrojov, vzorcov.

Táto pozícia je dnes relevantná. Štúdia je založená na rovnakom systéme, ale používajú sa modernejšie technológie. Program je značne zjednodušený pomocou inovatívnych technológií. S pomocou počítačových programov, kreslenie kresby nie je veľký problém, stačí zadať presné údaje. Ich výhodou je, že nie je potrebné používaťpomocné nástroje, ale spôsob rukopisu zostáva najspoľahlivejším a \ t

Náčrt a definícia výkresu

\ t

Vytvorenie ručne v mierke očí výkresusa nazýva náčrt. Vo všeobecnej koncepcii - bez kreslenia, nie je určená ako záverečná práca. Nevyžaduje presnú konštrukčnú konštrukciu. Pre jeho obraz sa často používa jednoduchá ceruzka a guma. Čo umožňuje v počiatočnej fáze správne znázorniť určitú myšlienku pred jej realizáciou.

Príklad náčrtu

Výkres je jedným z typov konštrukčných dokumentov, ktorý obsahujeúdaje o výrobe a prevádzke výrobku . Na jeho vytvorenie potrebujete presné a jasné grafické zobrazenia. Obraz objektov pomocou kresby, nespolieha na jedno oko a lojalitu ruky, ale používa rôzne pomocné nástroje. Výkres sa vykonáva v určitom rozsahu v súlade so špecifikovanými rozmermi výrobku.

Príklad výkresu

Aký je rozdiel kresby od náčrtu. Hlavné kritériá

Náčrt:

  • Predbežný náčrt.
  • Nakreslíme ručne.
  • Neexistuje stanovená stupnica.

Dizajn:

  • Presný dokument.
  • Vyžaduje nástroje na vypracovanie návrhov.
  • Riešenie návrhu s presnými údajmi.

Na vytvorenie kompetentného výkresu sú preto potrebné jasne definované parametre vrátane rozsahu, v akom sa výrobok bude vyrábať. Náčrt nevyžaduje mierku a vykonáva sa v ľubovoľnej verzii.

Hlavným kritériom pre vytvorenie výkresu je správna konštrukcia a výkres čiar. Kombinácia rôznych typov čiar je obrazom položiek vo výkrese. Musíte použiť príslušný typ a hrúbku čiary v závislosti od ich účelu. V práci na náčrte je možné použiť niekoľko prekrývajúcich sa čiar, ktoré nevyžadujú súlad s typom a hrúbkou.

Základným pravidlom pre vytváranie výkresov je použitie rôznych nástrojov na kreslenie alebo programov na počítači, ako napríklad: Compass. Vykonávanie náčrtu je ľubovoľné a nevyžaduje takéto zručnosti.

Tvorba náčrtkov a výkresov

Vytvorenie výkresu však nie je možné bez náčrtu. On je začiatkom všetkého. Aby sme neporozumeli človeku, akú myšlienku nenapadlo na myseľ, na jej realizáciu potrebujeme náčrty, tie isté náčrty, bez ktorých by žiadna myšlienka nemala zmysel.
Náčrt je vytvorený ľubovoľnou technikou, môžu byť použité rôzne materiály. Skica na papieri pomocou grafickej ceruzky je najbežnejšia. Ako pravidlo, plochý obraz. Môžete použiť nielen ceruzku, a vytvárať 3D obrazy pomocou hlineného alebo kovového drôtu, čo im dáva rôzne tvary. Tento obraz je živší, umožňuje presne splniť vaše plány a urobiť menej chýb.

Pre projektanta je jednoduchšie pracovať s trojrozmerným obrazom, pretože je jednoduchšie vytvoriť mierku presne potrebnú veľkosť. Na tento účel sa najčastejšie používajú programy na počítači, sú ľahko ovládateľné a umožňujúzvážiť hotový výrobok v trojrozmernej forme. Väčšinou sa používa vo veľkých podnikoch - plne automatizovaná výroba. V bežnej výrobe, kde nie je automatizácia, je manuálna práca prijateľnejšia na použitie jednoduchej papierovej kresby. Niekedy sú takéto kresby funkčnejšie a pomáhajú ľuďom používať ich na svojich pracoviskách bez počítačov.

Najdôležitejšou vecou jekompetentné čítanie výkresu . Správne nakreslené a nakreslené kreslenie pomáha presne obnoviť potrebný projekt. Dizajnér by mal mať všetky kresliace zručnosti a nemal robiť predbežné náčrty. Pochopte, prečo je tento alebo tento detail potrebný, aby sa zabránilo chybám a správnemu fungovaniu produktu. Presne určte veľkosť a nakreslite časť v danej mierke. Dodržujte všetky pravidlá o štýle, sľub kvalitnej práce.