Aký je rozdiel medzi náčrtom z detailov pracovného výkresu

Pred zhotovením rôznych objektov je potrebné urobiť náčrty a pracovné výkresy.
Náčrt detailu odkazuje na jeho kresbu, ktorá je starostlivo vykonaná bez použitia špeciálnych nástrojov, „ručne“ a „očami“, pričom sa nevyhnutne musia dodržiavať proporcie budúcich detailov. Najpohodlnejší spôsob, ako pracovať na papieri, je v klietke, ale všetko bude robiť.
Tento výkres, vyhotovený na samostatnom liste pre každú časť, nie je trvalý. Náčrt nezobrazuje ohyby, zárezy, posuny, ktoré sú na súčiastke. Ak máte nápad na novú časť, náčrt bude prvým návrhom jeho obrázka.

Na správne vykonanie náčrtu je potrebné študovať detail, pochopiť jeho štruktúru, spôsoby výroby. Je vhodné mentálne rozdeliť diel na jeho časti, ktoré sú známe geometrickými tvarmi.

Náčrt výkresu

Na hárku formátu nakreslite rám a urobte nápis. Úroveň zložitosti súčiastky a jej rozmery určujú, aká bude veľkosť listu. Musíte byť vedený pomocou aspoň celého listu. Náčrt by mal byť umiestnený tak, aby nezasahoval do čítania informácií a vykonania záznamov.

Na list by sa mali použiť všetky potrebné čiary, značky, značky. Na konci práce je potrebné starostlivo skontrolovať a opraviť všetko

Vykonávanie náčrtkov pomáha úspešne zvládnuť schopnosť budovať obrazy a dimenzie so zameraním na reálne časti. Oni sa uchýlia k skicovaniu, keď:

 1. Opravované zariadenia.
 2. Na zariadení bol vydaný pas.
 3. Vytvára sa nový projekt zariadenia.

Schopnosť vykonávať náčrtky rukou a očami umožňuje vyvinúť ručný a očný merač bez použitia meracích prístrojov. Náčrtky sa vykonávajú pomocou papiera, ceruzky, pravítka, gumy, strmene.

Náčrt je dôležitý . V prípade nesprávneho alebo nepresného vyhotovenia môže byť dôsledkom nesprávna realizácia pracovného výkresu a výroba chybných dielov. Preto by sa k realizácii náčrtov malo pristupovať s maximálnou starostlivosťou. V obzvlášť zložitých prípadoch má zmysel používať milimetrový papier, ktorý zvýši presnosť výkonu aj bez použitia nástrojov na kreslenie.

Pracovný výkres

Výkres pracovnej časti je určitý typ dokumentácie, ktorá obsahuje informácie o budúcej časti. K návrhu práce čerpá vysoké nároky. Bez dimenzovania nie je možné kreslenie vykonať. Dôležité sú informácie o materiáli, z ktorého sa bude časť vyrábať.

Vykreslenie sa môže vykonať podľa nasledujúcej schémy: určenie formy časti, racionálnych činností, s ktorými sa diel bude vykonávať.

Pracovný výkres

Špecifikácie môžu byť:

 • Časti materiálu a jeho náhrada.
 • Fyzikálne vlastnosti materiálu.
 • Limity limitov veľkosti.
 • Kvalita a presnosť práce.
 • Označenie.
 • Podmienky skladovania.

KvalitaNaplnenie časti predpokladá prítomnosť dostatočného počtu obrázkov a výsekov, čo dáva úplnú a správnu predstavu o časti a spôsoboch jej výroby.

Pracovný výkres sa skladá z dvoch častí:

 1. Graf.
 2. Text.
Je teda možné sa dozvedieť o vzhľade dielu. Informácie, ktoré nie je možné graficky zobraziť, sú uvedené v textovej časti pracovného výkresu. Všetky textové informácie by mali byť stručné, zrozumiteľné, presné. Technologické pokyny nemôžu byť zamenené tak, aby proces výroby dielu nebol narušený. Výnimky sú dohodnuté samostatne.

Podobnosť náčrtu a pracovného výkresu

 • Majú obrazy, ktoré definujú, čo bude detail.
 • Obsahujú rozmery dielov.
 • Informácie o povrchu dielu.
 • Hlavný blok.
 • Náčrty a výkresy sa vykonávajú so zvýšením alebo znížením v porovnaní so skutočnou časťou.
 • Uveďte prípustné chyby.

Pre kvalitný výkon náčrtu alebo výkresu je potrebné dodržiavať určitú postupnosť. Dajte hlavné čiary, určte tvar časti. Nakreslite malé časti detailov a všetky chýbajúce čiary.

Rozdiel náčrtu z výkresu

 1. Iná presnosť.
 2. Ak je skica v podstate návrh, potom pracovný výkres je už dokument, ktorý predpokladá presné posielanie údajov.
 3. V náčrte sa zachovávajú iba proporcie, výkres je podmienený pohľad na diel.
 4. Je možné vyhotoviť podrobné pracovné výkresy.pomocou počítačového programu alebo pomocou nástrojov.
 5. Náčrt sa líši od náčrtu.

Znalosť základných pravidiel pre implementáciu a čítanie výkresov a náčrtov, schopnosť ich využitia pri vykonávaní úloh je hlavnou úlohou každého špecialistu v procese výroby dielov a ich konštrukcií.