Aký je rozdiel medzi rovinným ploterom a úrovňou lasera?

Pri vykonávaní mnohých stavebných prác je jednou z prvých činností stanovenie vzťahu existujúcich povrchov (podlaha, strop, cesta v záhrade alebo dokonca živý plot) k požadovanej podľa projektovej dokumentácie. Tu vyvstáva otázka, aký nástroj je na to potrebný?

Ako si vybrať zariadenie, ktoré bude vykonávať maximálne potrebné funkcie pri minimálnych nákladoch na jeho získanie, údržbu a využívanie práce? Pozrime sa, aký je zásadný rozdiel medzi laserovým zariadením novej generácie, reprezentovaným úrovňou a staviteľom lietadiel.

Čo je staviteľ lietadiel?

Staviteľ lietadla je sofistikované elektronické zariadenie, ktoré indikuje horizontálnu alebo vertikálnu úroveň laserovými lúčmi. Funkčný komponent tvorca lietadla sa skladá z kompenzátora (tiež nazývaného elektronické kyvadlo), ktorý automaticky uvedie zariadenie do rovnováhy bez ohľadu na to, na ktorom mieste sa nachádza, a laserový žiarič, pomocou červených lúčov označujúcich požadovanú rovinu. Vo vnútri laserového vysielača je upevnený valcový hranol, ktorý premieňa laserový lúč, ktorý ním prechádza, na rovinnú čiaru.

Miera chybovosti prevádzky moderných laserových staviteľov je maximálna: maximálna odchýlka je1 mm na 1 m . Hoci mnohí dizajnéri sú k takýmto ukazovateľom skeptickí, alternatíva ešte nebola vynájdená, aleDostupná presnosť podľa skúseností s výstavbou obytných a priemyselných stavieb je dostatočná na vytvorenie rovnovážneho stavu a potrebnej stability stavby.

Staviteľ laserových lietadiel pomôže vytvoriť takmer všetky základné geometrické prvky potrebné pre konštrukciu: body, čiary, uhly, roviny a tzv. Väčšina staviteľov sa používa ako domácnosť, ľahko sa inštalujú a prevádzkujú. Dĺžka nosníka pri použití v interiéri môže dosiahnuť 30-50 m.

Použitie stavebníka lietadiel

Čo je laserová úroveň?

Úroveň lasera je zariadenie, ktoré sa používa na zarovnanie povrchov v jednej z rovín. V tomto prípade má laserový lúč formu priamky, ktorá môže byť vertikálna alebo horizontálna, ale nemôže byť umiestnená pod uhlom k existujúcemu povrchu. Na rozdiel od štandardných ne-laserových úrovní, jeho rozsah neznamená meranie vzdialenosti k určitému bodu, ale iba kreslenie čiar. Presnosť úrovne s elektronickým kompenzátorom môže dosiahnuť 0,1-0,3 mm na 1 m.

Laserová úroveň

Je nepravdepodobné, že by vylepšené modely mali menšiu chybu, pretože všetky negatívne ovplyvňujúce faktory, vrátane nestability povrchu umiestnenia, sú už zahrnuté.Vzdialenosť lúča úrovne je20-30 mv interiéri a asi 50 m vonku. Ak je namontovaný na laserovej úrovni, špeciálny hranol premieňa laserový lúč na lúč, ktorý nastavuje rovinu vo vesmíre, premení sa na plnoplošného stavača lietadiel opísaného v predchádzajúcom odseku.

Čo je spoločné medzi úrovňou lasera a staviteľom lietadla?

  • Obidve zariadenia inštalujú pomocou lasera geometrické tvary.
  • Rozsah zariadení v miestnosti a vo voľnom priestore je približne rovnaký.
  • Úroveň a staviteľ sú navrhnuté tak, aby zarovnali akýkoľvek povrch v určitej rovine.
  • Modely s rovnakým princípom prevádzky pracujú s rovnakou nízkou chybou.

Aký je rozdiel medzi úrovňou lasera a staviteľom lietadla?

  • Staviteľ lietadla používa prizmatický lúč na označenie geometrického tvaru a úroveň používa jednoduchú čiaru;
  • Hladina sa častejšie používa v otvorených priestoroch a pri označovaní vonkajších častí budovy a staviteľ lietadiel sa používa na výzdobu interiéru.

Obidve pomôcky sú teda odrodami geodetických prístrojov na vykonávanie návrhu na zemi s následnou konštrukciou a názov „staviteľ lietadiel“ sa objavil ako výsledok práce s ním a bol pevne stanovený z dôvodu jednoduchosti tohto výrazu.