Aký je rozdiel medzi úrovňou lasera a úrovňou lasera?

Laserová a laserová úroveň - stavebné nástroje, pomocou ktorých je vytvorená potrebná rovina v priestore a v skutočnosti horizont medzi dvoma potrebnými bodmi je presná priamka.

Pri konštrukcii horizontálnych, vertikálnych, naklonených rovín a navyše pravých uhlov, ktoré nie sú vždy plazené jednoduchým nástrojom, hladina lasera nie je rovná. Princíp samotnej roviny je uzavretý v priemete laserového bodu alebo čiary na zodpovedajúcom povrchu. Funkčnosť tohto zariadenia umožňuje vykonávať racionálnu výmenu mnohých objemných nástrojov, a to:

  • Úroveň.
  • Plumb.
  • Námestie.
  • Pravidlo.

Prognózy a rotačné úrovne boli široko používané. Tie sú použiteľné na škále veľkých miestností (k dispozícii je projekcia stoviek metrov).

Úroveň lasera

Laserový merací prístroj so značkovačom vo forme presného a tenkého laserového lúča. Princíp činnosti je založený na dvoch bodoch, na rozdiel od troch, ako vo vyššie uvedenom nástroji. Aký je rozdiel medzi úrovňou lasera a úrovňou lasera?

Úroveň lasera

Presnosť premietania: chyba 1 m premietania lúča /bodu

Laserová úroveň, takmer nezávisle od cenovej kategórie, ktorá je zase regulovaná iba dodatočnými funkciami, funkčnými spojovacími prvkami a, samozrejme, rovnakou značkou, má 1 mm chyby na meter priemeru. Situáciu možno zlepšiťpomocou špeciálnych zosilňovačov prijímajúcich lúč.

Na rozdiel od vyššie uvedeného bude hladina lasera vykazovať podstatne menšiu chybu, a to ± 0,2-0,3 mm /m. Odchýlky od podmienečného bodu môžu byť vyššie aj nižšie. Drahšie modely, najmä ak hovoríme o úrovniach otáčok, majú odchýlku maximálne ± 0,1 mm /m.

Stavebníctvo (s výnimkou špeciálneho detektorového zosilňovača)

\ t

Rozsah úrovne, najmä lacný, je veľmi žiaduci - maximálne 10 metrov. Drahšie modely "beat" na 20, a dokonca 25 metrov. Aj na vzdialenosť kvalitatívnej projekcie ovplyvňuje stupeň osvetlenia. Hladina v závislosti od typu vykazuje o niečo lepšie výsledky. Napríklad vzdialenosť na vybudovanie projekčnej úrovne dosahuje 50 metrov. Úrovne otáčania - 100 metrov a viac.

Použitie laserovej úrovne

Funkčné vlastnosti

Ako je uvedené vyššie, úroveň má veľký počet funkcií, najmä pokiaľ ide o rotačný model. Hladina samotná sa otáča v rovine a zároveň má jediný bod podopretia a potom 2 až 4 body pozdĺž celého obvodu v zóne lúča. Je teda zvyčajné rozlišovať úrovne bodov, ktoré môžu premietať 3 body aj 5 viacsmerných bodov.

Úroveň lasera naopak nemá svoj vlastný bod otáčania, ale iba dve na dĺžke premietaného lúča, ktorý ho začína a končí. Úroveň môžeprojekt horizontálne, vertikálne alebo oboje súčasne. Čo z toho vyplýva? Obe zariadenia patria do kategórie meracích prístrojov. Rozdiel je jednoducho kolosálny, ale v skutočnosti sa samotná úroveň môže stať logickou a celkom funkčnou náhradou laserovej úrovne.

Dostupnosť voliteľného príslušenstva

Pravidlom je, že úroveň príslušenstva končí skôr, ako začne. Podlahové a stenové držiaky a samozrejme prijímanie zosilňovacieho detektora. Ten druhý vo vzťahu k úrovni používa len málo ľudí. Úroveň, okrem rôznych upevnení, môže byť doplnená ochranným príslušenstvom a diaľkovým ovládaním.

Rozdiel v mechanizme zachovania rovnováhy

\ t

Použitý princíp voľne stojaceho plumb bob umožňuje prístroju oznámiť operátorovi odchýlky aj v desatinách stupňa. Ten istý rozdiel spočíva v medziach odchýlky, v ktorej je automatizácia aktivovaná. Hladiny lasera majú limit 3 až 35 mm. Úrovne - od 3 do 50 mm. Ak je limit prekročený, spustí sa svetelný alebo zvukový alarm.

Princíp výkonu

Všetky zariadenia môžu pracovať v sieti. Úrovne sú spravidla doplnené autonómnym napájaním vo forme batérií a úrovní - s akumulátormi.