Aký je rozdiel medzi znakom „tehla“ a „zakázaným pohybom“?

Ďaleko od všetkých začínajúcich vodičov možno ľahko rozlíšiť medzi dvoma zákaznými znakmi, ktoré sú na prvý pohľad podobné, ale v skutočnosti sú úplne odlišné. Dopravné značenie, ktoré sa nazýva doprava, je zakázané a vstup je zakázaný, alebo cihla, ako ju volajú vodiči v každodennom živote, možno nájsť pomerne často v obci aj mimo nej. Čo tieto znaky spája a ako sa líšia?

Zápis je zakázaný ( označenie 3.1 ) je označenie, ktoré riadi vstup vozidiel na určitej ceste v určitom smere. Toto je okrúhla značka v červenej farbe s bielym obdĺžnikom. Je to vďaka tomuto obrazu, toto znamenie a stal sa známy ako "tehla".

Dopravná značka je zakázaná ( značka 3.2 ) obmedzuje pohyb vozidiel v akomkoľvek smere. To znamená, že v prípade, že vodič je jednosmerná cesta, toto označenie nie je možné nainštalovať. Toto označenie vyzerá ako biely kruh s červeným okrajom.

Aký je rozdiel?

Z dvoch spoločných označení len to, žezakazujú pohyb jedným smerom alebo iným smeroma že ich účinok sa nevzťahuje na dopravu na trase, to znamená taxíky, autobusy, trolejbusy atď. Každý z týchto znakov má niekoľko vlastností.

Ak je na tehlovom označení uvedený zákaz pohybu všetkých dopravných prostriedkov s výnimkou premávky na trasách, je zakázané pohybovať sa určitým kategóriám obyvateľstva na určitom území. naZnačka 3.2 nesmie venovať pozornosť vodičom so zdravotným postihnutím alebo osobám, ktoré prepravujú osoby so zdravotným postihnutím, ak má vozidlo zdravotne postihnutú značku.

Okrem toho, ak vlastník vozidla žije alebo pracuje v podniku, ktorý sa nachádza na území, pred ktorým je toto označenie inštalované, môže sa pohybovať aj po obmedzenej ceste. V tomto prípade je však povinný vstúpiť do zakázanej zóny alebo ju opustiť len z križovatky najbližšej k cieľu. V prípade, že vodič musí prekročiť územie so znakom pohybu, mal by mať so sebou doklady o tom, že je skutočne zaregistrovaný alebo pracuje. V opačnom prípade môžu existovať kontroverzné otázky.

Kde sa môžu inštalovať označenia?

Predpisy o cestnej premávke jasne vymedzujú zoznam miest, kde sú značky umiestnené, vstup je zakázaný a prevádzka je zakázaná. Najčastejšie je možné vidieť znak tehál, kde je potrebné nastaviť smer pohybu. Je nainštalovaný:

  1. Na jednosmerných cestách, ale v opačnom smere.
  2. Pred jazdným pruhom, ktorý vymedzuje dopravu výlučne na prepravu na trase.
  3. V prípade vstupu na územie, na ktoré je zakázaný vstup z tejto strany.
  4. Na parkoviskách, čerpacích staniciach, na miestach odpočinku s cieľom organizovať jednosmernú dopravu s cieľom zabezpečiť bezpečnejší a pohodlnejší pohyb.

Na druhej strane je zakázané, aby označenie pohybu bolo stanovené, akJe potrebné obmedziť riadenie vozidiel na určitej časti cesty. Nastavuje sa, ak:

  • Cesta je v havarijnom stave a potrebuje opravu.
  • Pred začiatkom pešej zóny.
  • Ak je cesta určená výlučne na pohyb vozidiel na trase.

Každé z označení môže byť inštalované nezávisle, ale najčastejšie vedľa nich sú umiestnené susedné značky. Najmä v blízkosti dopravnej značky je zakázané stretávať sa so značkami, ktoré zakazujú pohyb na niektorú zo strán.

Na druhej strane, ak vodič vidí pred sebou tehlový nápis, vo väčšine prípadov je na druhej strane cesty inštalované označenie, ktoré informuje o jednosmernej premávke. Toto označenie sa nachádza aj na cestách po značke, vzdialenosti od objektu, ktorá udáva, koľko metrov začína zakázaná časť cesty. A tiež s pruhom dopravnej značky, ktorý riadi smer jazdy.