Aký je spôsob prevádzky odlišný od pracovného plánu?

V dnešnej dobe možno často nájsť frázu „spôsob činnosti“ a „harmonogram práce“. Možno ich vidieť takmer všade - od cestných kaviarní až po nákupné centrá. Na značkách vždy zdobí jednu z týchto viet. Väčšina z nich nevenuje pozornosť a tí, ktorí to robia, s najväčšou pravdepodobnosťou nerozumejú rozdielu v týchto dvoch pojmoch. Spôsob fungovania a harmonogram práce majú však spoločné strany a strany sú odlišné. Pokúsme sa zistiť, čo to je a čo, ako sa hovorí, je zjedené.

Prevádzkový režim

Pre každý podnik je zvyčajné volať režim prevádzky v globálnom zmyslepresne vymedzený špecifický postup . Najčastejšie sa tento pojem vzťahuje na poradie práce a odpočinku. Je to pracovný čas, počas ktorého sú zamestnanci povinní mať počas zmeny prestávku na obed. Najčastejšie sa v podniku vyvíja za účasti interného COT (služby ochrany práce), pričom sa zohľadňujú špecifiká jeho činnosti. Treba poznamenať, že najbežnejšie spôsoby prevádzky majú tieto typy:

  1. Jednosmenný režim , ktorý naznačuje, ako naznačuje názov, jednodňovú zmenu; V tomto režime vždy sleduje pracovný čas. Môže to byť denné, týždenné a kumulatívne - záleží na špecifikách podniku.
  2. Režim nepravidelného pracovného času , v ktorom môže byť zamestnanec okrem hlavnej pracovnej zmeny kedykoľvek podľa potreby vyzvaný, aby pracoval. Živým príkladom nepravidelného pracovného dňa v podniku je povolanie inžiniera.bezpečnosti akejkoľvek sféry. Ak je zamestnanec zranený, je okamžite zavolaný na miesto bez ohľadu na to, kde sa nachádza a aký je čas. V čo najkratšom čase príde na spracovanie potrebných dokumentov a na preskúmanie nehody.
  3. Práca na zmeny , ktorá je najbežnejšia vo väčšine krajín sveta. Pri tomto spôsobe prevádzky existujú dve, tri alebo štyri posuny - všetko závisí od špecifík podniku. V priemyselných podnikoch, ktoré sa zaoberajú napríklad výrobou ocele alebo valcovanými kovovými výrobkami, sa činnosť vykonáva nepretržite, preto sa tento spôsob prevádzky najčastejšie vykonáva. Posuny môžu byť 6, 8 a 12 hodín v závislosti od ich počtu.

Medzi iné druhy prevádzkových režimov patria zmeny, flexibilný pracovný čas a režim rozdrobeného pracovného dňa, keď sa pracovný čas delí na časti.

Režim striedaniasa vzťahuje na veľmi špecifický spôsob činnosti, v ktorom sú pracovníci mimo domova a nemajú možnosť vrátiť sa na konci pracovného dňa. V tomto prípade je pre ne vybudované tzv. Rotačné osídlenie, kde majú podmienky na odpočinok a spánok. Pri tomto režime prevádzky sa predpokladá príplatok, ako pri práci nadčas.

Spôsob rozdrobeného pracovného časuje zaujímavý, pretože keď sa zavádza, intenzita práce sa zvyšuje počas špičky a postupne sa znižuje, keď klesá. To je jasne vidieť na príklade práce metra.alebo mestskej dopravy. Ak ste venovali pozornosť harmonogramu autobusov alebo vlakov metra, pravdepodobne ste videli, že v špičke sa intenzívnejšie pohybujú rádovo, akoby sa zväčšovali. V skutočnosti je to stanovené špecifikami denného času (ráno, večer, ak sú veľké podniky - začiatok alebo koniec zmeny, v blízkosti vlakových staníc - čas príchodu prímestského elektrického vlaku atď.)

Režim pružného pracovného času , ktorý sa často označuje aj ako „kĺzavý harmonogram“, používajú zamestnanci, ktorí v podniku zastávajú určité funkcie. Umožňuje im samostatne regulovať začiatok a koniec pracovného dňa bez toho, aby zároveň prekročili rámec pracovného dňa ustanoveného zákonom. S týmto spôsobom prevádzky sa zachováva čas strávený každým zamestnancom, aby sa zabránilo chybám alebo zneužitiu jeho pozície. Zvyčajne to robí majster alebo majster. Najčastejšie sa známky robia v špeciálnych kartách alebo časopisoch.

Harmonogram práce

\ t

Uznáva sa, že pracovný plánje predpísaný postup prácekaždým zamestnancom v podniku. Určuje ho ten, kto je zodpovedný za čo a za akú dobu. Napríklad pohyb čistiacich prostriedkov v supermarkete je prísne regulovaný a nie náhodný, ako sa niekedy môže zdať; to isté možno povedať o obchvatoch chránených objektov bezpečnostnou službou, ktorá im bola pridelená, alebo priamo strážcomz nich.

Čo je spoločné

\ t
  • Obidva pojmy upravujú istotu a sled činností, ktoré sa musia dodržiavať, aby sa dosiahli dobré výsledky v ich činnosti.
  • Spôsob práce a harmonogram prác vypracúvajú oprávnení ľudia. V opačnom prípade je kolaps podniku nevyhnutný.

Čo je iné

  1. Spôsob prevádzky je primárne globálnejší a objemnejší ako plán.
  2. Na rozdiel od režimu vám plán umožňuje presnejšie prideľovať čas na vykonávanie určitých úloh.
  3. Harmonogram možno individualizovať, pričom režim je povinný pre všetkých zamestnancov podniku bez výnimky.