Čo odlišuje koncept jednotlivca a individuality?

Individuál a individualita sú dve známe slová, ktoré majú rôzne významy. Napriek tomu sú často zmätení alebo nepochopení.

Jednotlivec

Slovo jednotlivec je odvodené z latiny " individualum " a je preložené ako nedeliteľné alebo individuálne. Na základe tohto pôvodu slova je ľahké dospieť k záveru, že jednotlivec je príslušnosť k jednému alebo druhému typu. Jednoducho povedané, jedinec je konkrétny druh, napríklad človek, cicavec, vták a tak ďalej. Takáto definícia však nie je úplne pravdivá, pretože pojem „jednotlivec“ sa vzťahuje viac na človeka a má malý význam pre iné živé bytosti.

V skutočnosti je každý človek jednotlivec a táto príslušnosť mu je daná tým, že sa narodil ako človek. Všeobecne platí, že definícia tohto pojmu spočíva v samotnom slove, a to koreň „druhu“, ktorý by sa v tomto prípade mal brať doslovne.

Individualita

Veľmi podobné slovo, ktoré sa v skutočnosti skladá z predchádzajúceho, ale zároveň má radikálne odlišný význam a do určitej miery má opačný význam. Individualita je súhrn alebo súbor akýchkoľvek sociálnych, biologických vlastností, ktoré odlišujú jednu osobu od všetkých ostatných. Ak hovoríme o individualite, potom ide o kategóriu rozdielu a individuálnu kategóriu podobnosti. Osobnosť sa objavuje v človeku v priebehu jeho životnej cesty av súčasnosti je možné povedať, že niektorí ľudia sa nemôžu chváliť touto vlastnosťou, pretože sa v ničom nelíšiadomorodci.

Napriek tomu, že individualitu možno charakterizovať biologickými rozdielmi, v tejto veci by bolo vhodnejšie a logickejšie venovať pozornosť sociálnym aspektom osobnosti človeka. Sú to tí, ktorí môžu urobiť inú osobu ako iní, dať mu určitú osobnosť, a takéto biologické rozdiely ako čierne vlasy alebo dlhý nos stále nerobia túto osobu odlišnú od iných predstaviteľov vlastného druhu.

Porovnanie pojmov

Takže aj napriek vonkajšej podobnosti v písaní a čítaní sú pojmy jednotlivec a individualita úplne odlišné.

Jednotlivec je trieda a patrí k druhu. Individualita je vlastnosť alebo vlastnosť, ktorá odlišuje osobu od vlastného druhu. Jednotlivci sú všetci ľudia, ale stále je potrebné získať individualitu a nie všetci sú úspešní. Okrem toho, individualita hovorí o osobe, že je do určitej miery „vyššia“ ako iní, pretože nie je ako všetci ostatní.

Napriek svojim rozdielom sú koncepty individuality, jednotlivca, osoby, osoby prepojené a do istej mieryprúdia od seba . Takže človek je automaticky jednotlivec, potom, aby získal individualitu, musí vyniknúť od všetkých jednotlivcov, napríklad svojimi úsudkami, jeho názormi na veci, prítomnosťou pohľadu, svetovým výhľadom. Ak má jednotlivec taký, dostane individualitu, a preto sa stáva osobou. V skutočnosti, osoba bez individuality nie je osoba, ale zároveň niesú synonymné.

Individualita - to sú znaky, ktoré odlišujú človeka od ostatných, ale do istej miery sú vrodené. Niet divu, že toto slovo môže byť použité epithets svetlé, kreatívne a ďalšie. Nie sú získané, ale vrodené kvality, ale môžu a mali by sa rozvíjať. Osobnosť je tiež rozdiel medzi človekom a ostatnými, ale obsahuje prácu, ktorú sám človek vykonáva sám nad sebou a to je hlavný rozdiel.

Zaujímavý je fakt, že v psychológii existujú dva spôsoby použitia pojmu individualita:

  • Individuálne psychologické rozdiely - tu sa individualita považuje za rozdiel medzi človekom a ostatnými na úrovni psychiky.
  • Hierarchia psychologických vlastností - tu individualita je kategória, a je na vyššej úrovni ako osoba alebo jednotlivec.

Existuje zaujímavý výraz, ktorý poskytuje vynikajúce pochopenie týchto pojmov: "Narodili sa ako jedinec, stávajú sa človekom a obhajujú individualitu."

V psychológii existuje dojem, že v človeku sa vytvára individualita v závislosti od jeho prostredia, výchovy, liečby dieťaťa a skúseností, ktoré získal v detstve. Aj keď sa názory na tento účet môžu líšiť a niektorí psychológovia majú sklon veriť, že individualitu možno formovať pod vplyvom iných faktorov a nie nevyhnutne v detstve, aj keď z hľadiska, že nie je možné prerobiť dospelú osobu, je ťažké si predstaviť situáciu, v ktorej by sa dalo predísť.určitý vek žil bez odlišných individuálnych charakteristík a potom ich náhle získal.

Takéto prípady sa vyskytujú až po závažných zmenách v živote osoby, napríklad traumatickom zážitku alebo pod vplyvom silného vplyvu. Ale opačný proces je celkom reálny. Človek by mohol mať určitú individualitu, ale pod vplyvom ľudí okolo neho alebo nepriateľského prostredia môže tieto funkcie odmietnuť a stať sa ako všetci ostatní.

Záver

Pojmy jednotlivec a individualita sa týkajú oblasti psychológie a majú podobný zvuk, ale iný význam. Napriek rozdielom vo výklade sú tieto dva termíny úzko prepojené a individualita nie je možná bez existencie jednotlivca.

Individualita je kvalitatívna charakteristika a jednotlivec je pojem alebo definícia, je to príslušnosť k pohlaviu ľudí. Jednotlivec je termín, ktorý sa vzťahuje na ľudí aj zvieratá. A osobnosť sa vzťahuje len na ľudí.