Čo sa líši od primárneho bývania?

Takmer každý homebuyer, spolu s nájdením vhodnej možnosti, ktorá ho uspokojuje z hľadiska cenových, geografických a iných kritérií, je daný ťažkou voľbou nákupu bytu na primárnom alebo sekundárnom trhu.

Na rozlíšenie týchto pojmov je potrebné určiť, že druhotné bývanie je bývanie, ktorému bolo udelené vlastnícke právo, vydané príslušnými dokladmi oprávnenou organizáciou. V tomto prípade je developer povinný nielen postaviť bytový dom, ale aj uviesť do prevádzky. Stáva sa, že stavebná firma nemá čas na realizáciu všetkých bytov v budúcom dome, takže musí vydať potvrdenie o vlastníctve. To bude nakoniec sekundárne bývanie.

Na porovnanie týchto skupín je potrebné porovnať ich podľa viacerých kritérií.

Nová budova - primárne bývanie

Cena

\ t

Napriek tomu, že v rôznych regiónoch sa náklady na bývanie môžu výrazne líšiť, existuje všeobecný trend:náklady na bývanie na primárnom trhu, najmä vo fáze výstavby, je výrazne nižšia ako sekundárne bývanie . Je to spôsobené tým, že stavebné firmy priťahujú investície, aby zaručili krytie všetkých nákladov spojených s výstavbou domu. Druhým dôležitým faktorom je čas. Situácia na ruskom trhu predpokladá neustály nárast nákladov na bývanie. Preto pri výstavbe bytového domu od štádia „Pit“ až po jeho uvedenie do prevádzky, cena môževýrazne zvýšiť.

Pripravený dom - sekundárne bývanie

Náklady

Treba poznamenať, že väčšina vývojárov odovzdáva svoje predmetylen s hrubým povrchom . Preto pri kúpe domu na primárnom trhu je potrebné vypočítať možné náklady na opravu, určiť minimálnu a maximálnu investíciu pre budúce opravy. To platí najmä pri kúpe domu na hypotéku alebo na úver.

Povrchová úprava ponoru

Čas

Usporiadanie pri nákupe bývania na sekundárnom trhu možno nazvať „okamžité“. Nákup primárneho bývania tiež zahŕňaznačné časové nákladynezávislé od nového subjektu. Preto sa oplatí byť pripravení na to, že v závislosti od štádia vývoja bude kupujúci schopný sa pohybovať nie skôr ako za 3 - 18 mesiacov.

Štátna podpora a bankové produkty

\ t

V poslednom období, aby sa stimulovala nová výstavba, existujú nové štátne programy pre domácich odberateľov na primárnom trhu. Nie je to len dotovanie úrokových sadzieb hypotekárnych úverov samotnými dlžníkmi, ale aj zníženie úrokových sadzieb prostredníctvom cielenej práce štátu, finančných organizácií a developerov. Treba poznamenať, že existujú aj rôzne vládne programy, ako napríklad pomoc mladým rodinám pri kúpe vlastného bývania, rôznym odborníkom z verejného sektora, zameraných na podporu získavania bývania na primárnom trhu.

Riziká

Keďže nie je možné sa zaregistrovať a predpísať rodinným príslušníkom vo fáze výstavby, v tejto situácii by sa mal kupujúci plne spoliehať na dobrú vieru a spoľahlivosť stavebnej organizácie, ktorá by mala včas vykonať všetky potrebné práce na uvedenie domu do prevádzky. Donedávna došlo k mnohým prípadom podvodu zo strany akcionárov, ale nedávno sa štát snaží prísne kontrolovať stavebné organizácie, aby sa týmto situáciám vyhli.

Na sekundárnom trhu existujú aj možné riziká spojené s prítomnosťou predpísaných maloletých detí, ako aj osôb, ktoré vykonávajú tresty v nápravných zariadeniach. Tiež by mal kupujúci starostlivo kontrolovať možnosť nájdenia bytu ako kolaterálu s úverovými inštitúciami.

Nákup bytu na primárnom trhu znamená absenciu nepriaznivej energie od minulých nájomcov, prakticky vylučuje možnosť usadiť sa v susedstve s ponižujúcimi prvkami spoločnosti. V tomto prípade má kupujúci možnosť využiť nové inžinierske komunikácie a všetky výhody nového domova. Preto po zvážení všetkých výhod a nevýhod primárneho a sekundárneho bývania musí kupujúci urobiť správnu voľbu pre seba.