Ctihodný a ľudový umelec - aký je rozdiel?

V starovekom Ríme sa objavilo príslovie „Ľudia žiadajú chlieb a cirkusy“. Dnešné predstavenie znamená nielen zábavu, ktorá dáva ľuďom show business, ale aj skutočné skvelé umenie, ktoré sa zachovalo a rozvíjalo v múzeách a galériách, bábkových a činoherných divadlách, umeleckých školách a dokonca aj najmenších zboroch.
Akákoľvek kríza v krajine nezačína ekonomikou, ale vzdelaním a umením. Umelci neustále bojujú s duchovnou krízou.

Umelci sa nestanú, narodia sa

Môžete však pracovať celý svoj život v divadle alebo filharmónii a pre 35-50 rokov tvorivej činnosti nemôžete robiť nič významné, darovať ľuďom čisté umenie, nerobiť žiadnu frázu ani si všimnúť zjavenie. Môžete získať špecializované vzdelanie - hudobné, herecké alebo režijné, umelecké alebo dramatické, a nie rušiť verejnosť, ale môžete sa sami učiť a zbierať plné sály divákov v láske s umením.

Stručne povedané, nie všetci talentovaní hudobníci, herci, režiséri a tanečníci poznajú vo svojom odbore, pretože nie je dosť talentu: potrebujete viac starostlivosti, schopnosť čítať medzi riadkami a počuť ostatných, byť citliví a pevní. Skrátka, skutočný umelec je nadaný človek, ktorý môže ľuďom povedať, že je to najdôležitejšie, s tancom alebo hudbou, úlohou alebo inscenovaným vystúpením.Títo ľudia sú si všimnutí a zaznamenaní .

Aké sú ceny a tituly, ktoré dávajú najtalentovanejším a najvýraznejším umelcom?

Odmeny sú veľmi vysokéMnohí z nich sú často oceňovaní nielen štátnymi lídrami alebo ľuďmi, ale aj inými vydaniami časopisov a novín, majstrov umenia a špeciálnych komisií.

Ak človek v kultúre a umení naozaj niečo znamená, je si ho všimol nielen publikum, ale aj vedenie regiónu a dokonca aj štát, pretože umenie a svetlé osobnosti v ňom vždy hrali a zohrávali prvoradú úlohu vo vzdelávaní mladšej generácie, pri zachovaní najlepšieho kultúrneho prostredia. tradície štátu, zvyšovanie duchovnej úrovne každého človeka.

V oblasti umenia a kultúry existujú len dva čestné tituly a každý z nich je veľmi dôležitý. Ide o titul Čestného a ľudového umelca Ruskej federácie.

Oba tieto tituly sú rovnako dôležité a čestné a napriek tomu medzi nimi existuje jednoznačný rozdiel.

Osoba sa môže stať uznávaným umelcom:

  1. Pracovali v jednej alebo inej sfére kultúry a umenia najmenej desať rokov.
  2. Dosiahol výrazný tvorivý úspech vo svojej oblasti.
  3. Dosiahnutá sláva a široká verejná rezonancia.
  4. Udelené uznanie publika (čitatelia, poslucháči atď.).
  5. Ocenené vedenie mesta, regiónu a krajiny.
  6. Aktívne občianstvo.

Raz za rok vedúci inštitúcie kultúry a umenia (divadlo, filharmónia, múzeum, galéria) alebo vedúci mesta predkladá ministerstvu kultúry žiadosť o udelenie titulu čestného umelca konkrétnej osobe.

K prihláške je pripojené kolektívne rozhodnutie kolektívu alebo jeho členov (napríklad umelecká rada divadla) o vymenovaní odborníka na titul čestného umelca a zoznam ocenení, ako aj zoznam najvýznamnejších úspechov kandidáta. Rozhodnutie udeliť titul čestného umelca Ruskej federácie prijíma prezident štátu.

Najvyššia hodnosť pre tvorivú osobu jeUmelec ľudu Ruskej federácie .

Samozrejme, herci, speváci a hudobníci, ktorí nie sú vždy milovaní ľuďmi oficiálne dostávajú titul ľudových umelcov, ale častejšie než odmena stále nájde svojho hrdinu. Čo je na to potrebné?

Titul Ľudového umelca Ruskej federácie sa udeľuje osobe:

  • Najmenej päť rokov po získaní titulu čestného umelca krajiny.
  • Dosiahnuté prijatie zo strany verejnosti.
  • Kto významne prispel k rozvoju kultúry a umenia krajiny.
Umelec dostáva tento titul raz a navždy. Titul Ľudového umelca Ruskej federácie udelil prezidentom krajiny a každý rok v ten istý deň - v predvečer Dňa kultúrneho pracovníka. Toto je najdôležitejšia dovolenka pre všetkých umelcov z krajiny, ktorá sa oslavuje 25. marca.

Možno je to jediný deň, keď sa herci, speváci, skladatelia a baletní tanečníci nedajú len divákom a pracujú pre iných, ale zároveň sa stávajú hrdinami samotného dňa, dostávajú najviac búrlivý potlesk.