Eds a napätie: čo to je a aký je rozdiel

Teraz EMF a napätie sú vnímané mnohými ako identické koncepty, ktoré, ak majú nejaké charakteristické vlastnosti, sú tak zanedbateľné, že si sotva zaslúžia vašu pozornosť.

Na jednej strane sa tento stav odohráva, pretože tie aspekty, ktoré rozlišujú medzi týmito dvoma pojmami, sú natoľko zanedbateľné, že ich sotva budú môcť viac či menej skúsení užívatelia pozorovať. Napriek tomu sú tieto podmienky stále zabezpečené a je tiež nemožné povedať, že EMF a napätie sú presne rovnaké.

Čo je to EMF a prečo sa často zamieňa s napätím?

EMF alebo elektromotorická sila, ako sa bežne nazýva v mnohých učebniciach, je fyzikálna veličina, ktorá charakterizuje prácu akýchkoľvek vonkajších síl prítomných v konštantných alebo striedavých zdrojoch prúdu.
Ak hovoríme o uzavretom vodivom okruhu, potom je potrebné poznamenať, že v prípade, že EMF bude rovný práci síl pri pohybe jedného kladného náboja pozdĺž uvedeného obvodu. Zmätená elektromotorická sila a napätie - nie len tak. Ako je známe, tieto dva pojmy, dnes,sa merajú vo voltoch . Zároveň môžeme hovoriť o EMF na ktorejkoľvek časti cieľa, pretože v podstate ide o špecifickú prácu vonkajších síl, ktoré pôsobia nie v celom obryse, ale iba v určitej špecifickej oblasti.

Osobitná pozornosť na vašej strane si zaslúži fakt, že EMF galvanického článkuzabezpečuje prácu vonkajších síl pôsobiacich počas pohybu jedného kladného náboja z jedného pólu na úplne iný. Práca týchto vonkajších síl priamo závisí od tvaru trajektórie, ale nemôže byť vyjadrená z hľadiska potenciálneho rozdielu. Tá je spôsobená tým, že vonkajšie sily nie sú potenciálne. Napriek tomu, že stres je jednou z najkomplikovanejších koncepcií, mnohí spotrebitelia úplne nechápu, čo to je. Ak tomu nerozumiete, považujeme za potrebné uviesť niekoľko príkladov.

Vezmite na prehľadnosť obyčajnú nádrž s vodou. Z takej nádrže bude musieť ísť obyčajná rúra. Takže výška vodného stĺpca alebo tlaku, jednoduchými slovami, bude napätie, zatiaľ čo prietok vody bude elektrický prúd. S ohľadom na vyššie uvedené, čím viac vody je v nádrži, tým väčší bude tlak a napätie.

Hlavné rozdiely EMF od napätia

\ t

Elektromotorická sila, nazývaná napätie, ktorá je svojou definíciou pomerom práce vonkajších síl, týkajúca sa prenosu kladného náboja priamo na veľkosť tohto náboja. Napätie je zase považované za pomer práce elektrického poľa, týkajúce sa prenosu tzv. Elektrického náboja. Tak napríklad, ak je vo vašom autebatéria, potom sa jej EMF vždy rovná 13 voltom. Ak pripojíte voltmeter k vyššie uvedenému zariadeniu a svetlomety sú zapnuté - zariadenie určené na meranie napätia, druhé číslo bude oveľa menšie ako 13 wattov. Táto, možno trochu zvláštna tendencia, je spôsobená skutočnosťou, že v akumulátore je ako sila tretej strany vnímaná činnosť chemickej reakcie. Súčasne je vo vozidle tiež generátor, ktorý počas prevádzky motora vytvára jednoduchý elektrický prúd.

Vzhľadom na vyššie uvedené môžeme hovoriť o hlavných charakteristikách EMF a napätia:

  1. EMF bude závisieť od samotného zdroja. No, ak hovoríme o napätí, potom jeho indikátor priamo závisí od spojenia a aký prúd prúdi cez okruh.
  2. EMF je fyzikálna veličina, ktorá je potrebná na charakterizovanie práce iných ako Coulombových síl a napätie charakterizuje prácu prúdu, pokiaľ ide o posledný prenos náboja.
  3. Tieto pojmy sú tiež odlišné, pretože elektromotorická sila je určená na magnetickú indukciu, zatiaľ čo napätie sa najčastejšie používa vo vzťahu k jednosmernému prúdu.