Hlavný a logický disk - aký je rozdiel

V súčasnom čase existuje toľko technických a technologických nuancií, že sa s nimi len zriedka môžu zaoberať aj odborníci. Zvlášť naliehavou otázkou je, ktoré parametre rozlišujú logické a primárne pohony. Zdá sa, že takéto nuansy sú elementárne a na ich pochopenie nie je potrebné mať žiadne skúsenosti alebo zručnosti.

Vyššie uvedené disky sú však samy o sebe spojené s veľkým množstvom veľmi odlišných nuancií a aby sa konečne zoznámili s tým, ako sú logické a hlavné disky protichodné, mali by ste ich tiež pochopiť.

Časť a ako sa vzťahuje na hlavný disk

Najdôležitejším aspektom je pojemoddiel . Predstavuje takú oblasť pevného disku, ktorá hneď po formátovaní dostane písmeno jednotky. Počas vytvárania oddielu sa automaticky generuje špeciálna položka. S jeho pomocou bude možné nájsť klastre, medzi ktorými môže byť voľný priestor vnímaný ako samostatný disk.

Ak má užívateľ takúto túžbu a formátuje oddiel, potom sa vytvorí posledný súborový systém. K dnešnému dňu je zvyčajné rozlišovať medzi hlavnými a ďalšími sekciami. Hlavná časť môže obsahovať iba systémové súbory. Vždy je mu pridelené písmeno C.

Vezmite si napríklad Windowsktorý je v súčasnosti najobľúbenejší. V prípade, že budú vytvorené prvé tri časti, budú mať právo byť nazývanéhlavné . Zároveň treba poznamenať, že na každom modernom počítači môže byť naraz umiestnených niekoľko hlavných sekcií. Každý z nich sa bude môcť pochváliť vlastným operačným systémom, a to aj napriek tomu, že sťahovanie bude vždy prebiehať z hlavnej sekcie, ktorá je aktívna. Z dôvodu, že dodatočná sekcia je potrebná hlavne na ukladanie určitých súborov vo svojej štruktúre: obľúbená hudba, osobné fotografie, videá atď., Nemôže obsahovať žiadne systémové súbory.

Jedným z jeho hlavných charakteristických znakov je, že ak užívateľ opätovne nainštaluje operačný systém, všetky informácie, ktoré boli predtým zaznamenané na tzv. Dodatočnej sekcii, zostanú nedotknuté, čo je dôvod, prečo ho bude môcť človek v budúcnosti aktívne používať. Okrem osobných informácií o užívateľovi sa tu ukladá aj súbor s kompletným popisom používaného súborového systému.

Pevný disk musí byť rozdelený a potom naformátovaný. Len tak môže človekzlepšiť použiteľnosť svojho vlastného počítača , ako aj chrániť súbory, ktoré potrebuje, pred náhodným vymazaním. Posledný aspekt je spôsobený tým, že počas prestavby operačného systému ich užívateľ nestratíúdaje, ktoré boli predtým uložené na logických jednotkách. Nie je povinné, hoci odporúčaná veľkosť je redukovať oddiely, vďaka ktorým budete môcť organizovať informácie na vašom pevnom disku. Niektoré kategórie moderných používateľov považujú za vhodné prideliť sekcie pre systémové súbory, ktoré odporúčame.

Charakteristické vlastnosti hlavných a logických diskov

Niet divu, že sa týmto spôsobom nazývajú hlavné disky, pretože na nich je uložená zložka akéhokoľvek počítačového systému, aby sa zabezpečila správna prevádzka. Väčšina z nich zostáva pre bežných užívateľov uzavretá a akákoľvek zmena v nej nebude znamenať najpozitívnejšie zmeny (niekedy ich ani nemožno odstrániť). V porovnaní s hlavným diskom, prístup k logické nie je poskytovaná užívateľovi spočiatku, pretože s cieľom získať to, budete musieť zaviesť reťazec postupných akcií.

Na bežnom logickom disku môžu byť uložené všetky informácie o používateľovi. Hlavné alebo ako často volajú systémový disk, nazývaný „C:“, zatiaľ čo na označenie bežných logických jednotiek sa používa písmeno „D:“.

Zaujímavé video o vytvorení nového oddielu na pevnom disku: