Smerovač a modem: čo to je a aký je rozdiel

Prítomnosť internetu v súčasnosti zohráva pre mnohých moderných spotrebiteľov obrovskú úlohu. Jeho význam je celkom podmienečný, pretože každý, kto ho vedie, môže získať prístup k akýmkoľvek informáciám, ktoré sú pre neho zaujímavé, nehovoriac o zábave, ktorú im internet dokáže poskytnúť. V princípe, aby sa zabezpečil prístup k internetu, stačí si vybrať správne sieťové zariadenie. Ten je najdostupnejší. Vzhľadom na to sa organizácia prístupu do globálnej siete obmedzuje len na výber správneho typu takéhoto zariadenia a zároveň na jeho následnú konfiguráciu, s ktorou sa môže často vyrovnať každý iný moderný spotrebiteľ.

Ak si nevyberiete zariadenia, ktoré budete potrebovať na pripojenie k sieti, môžete mať zmätok. Tento stav sa vzťahuje najmä na tie domy, na ktorých území je niekoľko počítačov poskytnutých naraz. Je naozaj nepravdepodobné, že niekto z vás bude mať skúsenosti a zručnosti potrebné na to, aby zistil, aké sú všetky druhy modemov, smerovačov, sieťových adaptérov, sieťových rozbočovačov, smerovačov atď.

Najbežnejšie používané pojmy ako "modem" a "router". Externe sú takmer rovnaké. Existujú však nejaké výrazné znaky z hľadiska ich práce?

Routerje potrebná úpravana výmenu medzi segmentmi siete a špecifickými údajmi.

Router


Modemje také zariadenie, ktoré zahŕňa moduláciu alebo demodulovanie signálu. S pomocou druhého sa dokáže šíriť vo zvolenom prostredí prostredníctvom adaptácie v ňom.

Modem

Hlavné rozlišovacie znaky modemov a smerovačov

\ t

Ak porovnáme tieto dve zariadenia, mali by sme poznamenať, že ich hlavné rozdiely sa pozorujú z hľadiska ich okamžitej funkčnosti. Sám router nemá nič spoločné s prístupom do globálnej siete. Je možné, že sa údaje prenášajú pozdĺž trás, ktoré musia byť zabezpečené vopred špecifikovanými trasami. Pokiaľ ide o modemy, v prípade nich sa pozoruje opačná situácia, pretože vďaka ich použitiu je možné zabezpečiť pripojenie k internetu a rôznymi spôsobmi.

Rozdiel medzi modemom a routerom je teda obrazne povedané dodávateľovi tovaru a službe, ktorá je zodpovedná za jeho dodanie. Zároveň treba poznamenať, že väčšina modelov moderných smerovačov má schopnosť pochváliť sa prítomnosťou modemov. Z tohto dôvodu sa linka medzi týmito dvoma zariadeniami postupne vymaže.

Ak zvážime modem a router v ich „čistých“ variáciách, mali by sme si ešte raz všimnúť, nemenej dôležitéRozdiel. Jeho podstatou je, že modem má schopnosť pracovať s jedným klientom. No, routery, takíto klienti môžu mať obrovské množstvo.

S WiFi smerovačmi neexistujú žiadne fyzické obmedzenia, aj keď programovo by ich práca mohla byť nakonfigurovaná tak, aby pracovala s určitým počtom klientov bez akýchkoľvek špeciálnych problémov. Modem nemusí byť vôbec nakonfigurovaný, pretože má schopnosť pochváliť sa vlastnou IP adresou.

Závery

Na rozdiel od modemu, ktorý môže len konvertovať signál na dátové pakety, je potrebný router na distribúciu dátových paketov medzi segmentmi siete. Ako sme už povedali, modem je navrhnutý tak, aby pracoval s jedným klientom, zatiaľ čo router môže uspokojiť potreby aj niekoľkých spotrebiteľov.

Hoci má router vlastnú IP adresu, budete ho musieť nakonfigurovať na všetkých úrovniach, čo nie je prípad modemu, ktorý nevyžaduje povinný postup konfigurácie. Okrem toho, router je schopný zabezpečiť bezpečnosť sieťových pripojení a okrem všetkých vyššie uvedených, nevyžaduje žiadne ďalšie hardvér softvér, ale obyčajný modem potrebuje, a bez neho nebude fungovať vôbec.