Tonzily a žľazy: čo je spoločné a aký je rozdiel

Slovami "mandle", znamenajú druh lymfoidnej akumulácie, ktorá má oválny tvar a nachádza sa v hltane. Pôsobia ako bariéra pre všetky tie mikroorganizmy, ktoré by sa mohli dostať do dýchacieho traktu z vonkajšieho prostredia. Ich sekundárnou funkciou je, že mandle sa priamo podieľajú na imunitnej odpovedi organizmu. V súčasnosti sú spárované a nepárované mandle.

Keď už hovoríme o mandlí, niektoré kategórie moderného obyvateľstva nazývajú túto časť ľudského tela „žľazami“. Preto sa zavádzajú, pretože mandle a mandle sú v podstate to isté. V tomto prípade treba poznamenať, že žľazy, v prevažnej väčšine prípadov, sa nazývajú palatínové lymfoidné akumulácie, ktoré možno pozorovať aj voľným okom.

Prečo si ľudia stále pletú mandle a žľazy?

Opäť platí, že slovo „žľazy“ je obzvlášť obľúbené v každodennom živote. Preto je teraz nepravdepodobné, že by ste to počuli od zdravotníckych pracovníkov, pretože v takýchto prípadoch sa používa slovo „mandle“. Jeho úloha, pokiaľ ide o to, prečo sa prvý z vyššie uvedených termínov rozšíril, pravdepodobne hrala to, čo latinské slovo prekladá ako „ malý žaluď “, ktorého forma je trochu podobná tým istým žliazam. Úloha, pokiaľ ide o to, prečo sú mandle a mandle stále vnímané ako jedno a to isté, ktoré hrajú samotní lekári,pre svoje vlastné pohodlie sa rozhodli určiť pár žliaz s úplne iným názvom.

Aká je úloha mandlí v ľudskom tele?

Mandle alebo mandle sú vnímané ako hlavná zložka ľudského imunitného systému az tohto dôvodu sa na ich plecia kladie mimoriadne dôležitá funkcia, ktorej význam sa obmedzuje na to, aby sa mikroorganizmy nemohli dostať do ľudského tela.

Mimochodom, tvoria kruh Pirogovovcov, ktorého prítomnosť, prísne vzaté, poskytuje správny imunitný systém. Celkovo sa v ľudskom tele nachádza6 mandlí : dve z nich sú tubálne a palatínové a nosohltana a lingválne sú poskytované v jednotkových množstvách.

Takže sa často zamieňa so žľazamimandlí . Sú umiestnené v špeciálnom výklenku, ktorý možno vidieť voľným okom medzi jazykom a mäkkým podnebím. Majú schopnosť inervovať sa vetvami, ktoré sú prítomné v glóryfaryngeálnom nerve. Okrem toho nemajú v sebe žiadne charakteristické črty a práve preto sa nebudeme sústrediť na našu vlastnú pozornosť.

Žľazy, mandle, adenoidy a ich hlavné rozdiely

\ t

Ak sú tie isté mandle určené pre žľazy, už sme sa rozhodli, takáto koncepcia ako adenoidy je pre mnohé kategórie moderného obyvateľstva stále nepochopiteľná.

V modernej medicínesa pripúšťa, že nazývame mandľové adenoidy,ktorý bol zväčšenýv dôsledku nedávneho zápalu. Takýto štát s sebou nesie určité následky, z ktorých najvýznamnejší z nich možno pripísať nielen konštantnému upchatiu nosa, ale aj ťažkostiam s dýchaním. V prípade niektorých nepredvídaných okolností vás môžu lekári prinútiť, aby ste vykonali postup na odstránenie adenoidov, a tým aj celkovú tonzilu hltanu.

Napriek tomu, že mnohí noví lekári sú odporcami takýchto manipulácií, počas vykonávania takéhoto lekárskeho zásahu nie je odstránená celá amygdala, ale iba tá časť, ktorej rozmery sú príliš veľké.

Vzhľadom na vyššie uvedené by sa dalo dospieť k záveru, žemandle a mandle sú jedno a to isté ! V tomto prípade, aj keď nechcete opustiť používanie slova "mandle" vo svojom každodennom živote, potom v tomto prípade by ste mali pochopiť, že by ste ho mohli používať len vo vzťahu k mandlí mandľovým, ktoré sú najvýraznejšie , Nebolo by vhodné zabudnúť ani na takýto koncept ako na adenoidy. V skutočnosti sú to mandle, ktoré sa výrazne zvýšili vo svojej vlastnej veľkosti, v dôsledku zápalu, ktorý sa objavil, av budúcnosti je celkom možné, že budú odstránené!