Ulica a pruh - ako sa líšia

Otázka rozlišovania ulíc od uličky sa medzi našimi spoluobčanmi vyskytuje len zriedka - často sa zaujíma o cudzincov, ktorým je ťažké preložiť slovo „alej“ do ich rodného jazyka. Je to v čase, keď sa záujem medzi krajanmi zvyčajne prebudí: aký je rozdiel medzi nimi?

Čo je to ulica a ulička?

Ulice sa teda nazývajúcesty v osadex. Sledujú verejnú a súkromnú dopravu, ako aj chodcov. Ulice svojej dĺžky obyčajne zaberajú jednu alebo dokonca niekoľko oblastí mesta. Je ťažké stretnúť sa s ulicou s dĺžkou do 1 km - spravidla sú väčšie. Pravda, v malých mestách je normálna ulica 500 metrov.

Ulica

Pásy sa však nazývajú „pruhy“, ktoré sú oveľa kratšie ako ulice: sú umiestnenémedzi ulicami- zvyčajne v uhle alebo kolmo. Cesty často spájajú dve ulice alebo sa stávajú odnožou jednej z ulíc. Skutočnosť, že máme pruhy, mnoho cudzincov vstupuje do strnulosti, pretože takéto rysy mestského plánovania sú pre nás jedinečné. Hierarchia umiestnenia ulíc, jazdných pruhov a ciest je práve pre nás, nie však pre Európanov. Mimochodom, ak slovo "pruh" nájsť analógové alebo nejako môže byť v takmer každom jazyku, potom s rozdielmi medzi ulicou a avenue je to rádovo zložitejšie.

Lane

Ako sa objavili jazdné pruhy

Takže spočiatku existovali iba ulice - dve rady budov, z ktorých každá mala cestnú alebo chodcovú časť. Spočiatku boli ulice úzke. širokýulice sú už dnes znakom sovietskych a moderných urbanistických plánov, keď sa začalo obdobie aktívneho priemyselného rozvoja. Bolo to počas tohto obdobia, kedy sa objavili pruhy. Začala aktívnu výstavbu, najmä na cestách. Výsledkom je, že to, čo sa vo väčšine prípadov nazývalo ulicami, už nezodpovedalo jej názvu: stali sa úzkymi a skôr skromnými. Boli postavené nové, z ktorých väčšina sa stala jazdnými pruhmi, ako sú pouličné konektory.

Starý perulok

Pásy sú teda hlavne vo veľkých mestách. Je nepravdepodobné, že sa stretnete s uličkou v malom meste alebo v obci. V priemyselných mestách je veľa jazdných pruhov: aktívne sa tu budovalo dočasné bývanie pre robotníkov, takže po daždi vznikli pruhy ako huby. Mimochodom, názvy typu „Prvá továreň“, „Druhá továreň“ atď. Takže bolo ľahšie si zapamätať.

Architektonické prvky ulice a jazdného pruhu

\ t

Dnes sa ulica a jazdný pruh príliš nelíšia, pretože je tu mnoho ulíc a ulíc. Tento pruh je však často pomenovaný v tzv.historických centrách miest . Boli postavené nové štvrte susediace so starými, takže bolo potrebné vyriešiť problém mien - a tak pruhy. Nové budovy sa často nachádzajú na uliciach a cestách.

Ulica môže byť krátka aj dlhá. Jazdný pruh je len krátky: je extrémne vzácny pre jazdný pruh dlhší ako 100 m.
Dráhy, podobne ako ulice, môžu byť rovné aj vinuté.Takmer nikdy nezačne jazda z námestia: často odchádza z ulice alebo ulice.

Ulica mesta

Uličky sú často slepé uličky - to sú spravidla odnože z ulíc. Často sú budovy na uličkách staré historické budovy, súkromný sektor. Dnes, samozrejme, výstavba je pomerne aktívny - nové budovy rastú pomerne aktívne, ale väčšina budov na cestách sú staré budovy.

Číslovanie budov na jazdných pruhoch je rovnaké ako na uliciach, často len málo. Zvyšok jazdných pruhov sa nelíši od ulíc: v skutočnosti ide o rovnaké uličky. Jednoducho povedané, sú skôr malé alebo ich umiestnenie je rozvetvené - je ľahšie to nazývať uličkou.

Existuje ďalšia vlastnosť: niektoré cesty sú pomenované po ulici. Často sa jedná o tie, ktoré nazývajú mená moderných hrdinov: pruh mena hrdinu znie „nedôstojne“ mnohým, takže niektoré z ciest boli premenované na ulice.
Umiestnenie koridorov sa môže nachádzať v ktorejkoľvek časti mesta, ale ako už bolo povedané, ide hlavne o historické centrum alebo priemyselnú oblasť. Moderná stavba je už plná ulíc a ciest.