Vysoká škola alebo univerzita: čo je lepšie a kam ísť študovať

Tínedžeri čelia náročnej úlohe - voľbe špeciality, ktorej budú venovať svoje životy. Vynára sa dilema, ktorej riešenie by mal starostlivo premýšľať a odhaliť klady a zápory. Stereotypické myslenie tvrdí, že len porazení a porazení idú na vysokú školu a sľubní a šikovní idú na vysokú školu, ale je to naozaj tak?

Čo je to vysoká škola?

Je tostredná špecializovaná vzdelávacia inštitúcia . Jej podstatou je poskytnúť študentovi plné praktické vedomosti a ďalšie zamestnanie.

Zvyčajne sa prijíma po 9. ročníku za prítomnosti osvedčenia o základnom všeobecnom vzdelaní, ale môžete vstúpiť po 11. ročníku a po odbornej škole. Tí, ktorí študujú v týchto inštitúciách sú študenti, majú študentský preukaz a záznamovú knihu. Štúdia zvyčajne trvá 3-4 roky.

Študenti po ukončení štúdia získajú diplom, na ktorý sa môžu zapísať do inštitúcie vyššieho vzdelávania alebo pracovať priamo. Môžete študovať pre každého: právnika, účtovníka, dizajnéra, obchodného manažéra.

Čo je to univerzita?

Ide o inštitúciu vyššieho vzdelávania, v ktorej sú vyškolení odborníci v mnohých vedách. Existujú rozdiely na fakultách, v ktorých sa študujú rôzne disciplíny. Môže sa zadať na konci 11. ročníka a úspešne zložiť skúšku, alebo po absolvovaní strednej odbornej školy. Existuje niekoľko fáz učenia:

 • Vysokoškolský titul (4 roky) . Považuje sa za prvý krok vo vysokoškolskom vzdelávaní. Pri záchrane diplomu sa udeľuje titul bakalár. Potom môžeteísť študovať ďalej alebo ísť si prácu. Ľudia, ktorí absolvovali bakalársky titul, môžu pracovať v zahraničí.
 • Špecialita (5 rokov) . To sa líši od bakalárskeho titulu v tom, že to bude trvať dlhšie na štúdium a po absolvovaní dostane diplom. Triedy sú spravidla vykonávané okamžite v úzkom smere. Špecialisti sú v Rusku viac ako v postgraduálnom štúdiu. Je tiež možné okamžite vstúpiť na postgraduálnu školu a nie nevyhnutne ísť na magistrálu. Ale pre nich bude ťažké získať prácu v inej krajine.
 • Magister (2 roky) . Považuje sa za druhú etapu vysokoškolského vzdelávania. Je potrebné zvýšiť vedomosti a zvýšiť kvalifikáciu. V nich je hlbšie študovaná teória pre odbornú činnosť. Mnohí zamestnávatelia vyžadujú magisterský diplom.
 • Postgraduálne štúdium (3 roky) . Ďalšia etapa vysokoškolského vzdelávania. Je nevyhnutné, aby tí, ktorí sa už rozhodli spojiť svoje životy s vedeckými aktivitami. Tiež, po jeho dokončení, môžete robiť výučbu. Po ukončení štúdia by sa mala obhájiť a po kladnom rozhodnutí komisie sa pridelí PhD. A ak stupeň vedy nie je cieľom, potom môžete jednoducho zložiť kandidátske skúšky.

Všeobecné charakteristiky

 • Inštruktori týchto dvoch predmetov odovzdávajú svoje vedomosti študentom, zdieľajú relevantné informácie pre svoje budúce povolanie.
 • Všeobecné špeciality. Môžete odnaučiť právnika, manažéra,dizajnér, staviteľ.
 • Počas výcviku sa počas vyučovania používajú moderné počítačové technológie.
 • Po ukončení štúdia môžete okamžite získať prácu.

Aký je rozdiel medzi nimi?

Napriek svojim všeobecným vlastnostiam sú veľmi odlišné.

 1. Školné . V tomto ohľade vyhráva sekundárna inštitúcia. Náklady na vzdelávanie sú niekoľkonásobne nižšie ako na univerzite. Samozrejme, že sú prítomné aj rozpočtové miesta, ale nie každý bude schopný získať požadované body.
 2. Čas . Rýchlejšie zvládnutie profesie a začatie zarábania peňazí, môžete s pomocou prijatia na stredné školy. Oveľa menej času strávi ako na univerzite.
 3. Pracovné skúsenosti a zamestnanosť . Pri štúdiu na vysokej škole je program navrhnutý tak, aby viac ako polovica párov bola praxou. Vďaka nej sa môžete ľahko dostať na miesto, kde sa konal praktický tréning. Na univerzite nie je nič také. Prax trvá málo času a po škole budete musieť hľadať miesto výkonu práce sami. Preto nie každý vysokoškolský študent pracuje pre tých, pre ktorých študoval. Výhodou vysokej školy je, že v praxi študenti zbierajú skúsenosti v sebe a študenti vysokých škôl túto príležitosť nemajú. Nie všetci, ale mnohí zamestnávatelia vyžadujú počas štúdia diplom vyššieho vzdelávania.
 4. Program odbornej prípravy . Štúdium disciplín v týchto školeniach má veľký rozdiel. Na vysokých školách sa študuje teória v praktickejšom vzdelávaní.
 5. Zrýchlené vzdelávanie . Na vysokých školách existujú stredné odborné vzdelávacie inštitúcie. Majú zvláštnosť - tí študenti, ktorí vyštudovali vysokú školu, keď vstúpia na univerzitu, môžu študovať hneď druhý rok. Študent je pri štúdiu na stredných špeciálnych vzdelávacích inštitúciách počas 3 rokov vo výhodnej pozícii, keď vstupuje do 2. ročníka, ako aj absolventov 11 ročníkov. Okrem toho, že ho v tom istom roku chytil, získal aj skúsenosti.
 6. Prestige . Univerzita bude vždy výhodná, pretože je to vyššia úroveň.
 7. Vojenské oddelenie . Obrovské plus pre chlapcov je vojenské oddelenie. Vďaka nej sa môžete vyhnúť tomu, že pôjdete do armády a rozlúčite sa s blízkymi na jeden rok. Táto výhoda je len na univerzitách.
 8. Štipendium . V tejto otázke, jasná výhoda na univerzitách, ich štipendium je 2, alebo dokonca 3 krát viac ako na vysokých školách.

Kto by radšej chodil na univerzitu a na koho na vysokú školu

Samozrejme, neexistuje úplný a presný pojem o tom, kedy a kto by mal ísť študovať. Existujú však určité náznaky, ktorými sa to dá určiť.

 • Kolégium . K dispozícii je voľba: odísť po triede 9 alebo ísť na 11. Musíte sa spoliehať na svoje vlastné preferencie a silu. Všetko by malo byť dobre premyslené a urobiť správne rozhodnutie. Ak hlava už vytvorila kompletný obraz o tom, čo konkrétne chcete od života, čo chcete dosiahnuť a oneskoriť, a čo je najdôležitejšie, je to spojené s vysokou školou. To odvážne musí ísť na ciele.
 • Univerzita . tonejakým spôsobom dáva oneskorenie "myslieť". Nie každý teenager vo veku 17 rokov je schopný určiť svoj životný cieľ. Je potrebné zvážiť klady a zápory. Tiež, ak je dôvera v silu a nechcete tráviť čas na vysokých školách, potom vstup do tejto inštitúcie by bola vynikajúcou voľbou.